Instalační příručka a příručka pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection - Czech - Czech Republic

Poznámky k verzi
Zahrnuje systémové požadavky, podporované cesty upgradu, známé problémy a odkazy na další informace.
View All
Co je aplikace Symantec Endpoint Protection?
Další informace o architektuře a součástech aplikace Symantec Endpoint Protection
View All
Začínáme
Rychlé seznámení s aplikací Symantec Endpoint Protection
View All
Instalace a odinstalace serveru pro správu a klientů
Naplánujte si instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a klientů.
View All
Upgrade a migrace na nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection (SEP)
Přečtěte si, jak aktualizovat nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection
View All
Licence aplikace Symantec Endpoint Protection
K příjmu aktualizací obsahu zabezpečení, aktualizací a verzí produktů a přístupu k technické podpoře je zapotřebí placená licence.
View All
Správa připojení klient-server
Po instalaci klienta se server pro správu automaticky připojí ke klientskému počítači.
View All
Správa skupin, klientů, správců a domén
Informace o přidávání a správě skupin, klientů, správců, hesel a domén
View All
Použití zásad ke správě zabezpečení
Použití zásad ke správě zabezpečení na klientských počítačích
View All
Aktualizace obsahu a definic v klientech
Aktualizujte obsah včetně definicí virů, signatur prevence narušení a šablon integrity hostitele (mimo jiné).
View All
Sledování, hlášení a vynucování souladu
Naučte se, jak spouštět a číst zprávy a protokoly a jak nastavit integritu hostitele.
View All
Správa serverů pro správu, stránek a databází
Informace o komunikaci mezi klientem a serverem, provádění zotavení po havárii, konfiguraci replikace, stránek a převzetí služeb při selhání
View All
Správa klientů a zásad z cloudové konzole
Zjistěte, jak spravovat klienty a zásady z cloudové konzole ICDm i z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
View All
Použití aplikace Symantec Endpoint Protection ve virtuálních infrastrukturách
Proveďte některé další úlohy instalace a konfigurace, abyste mohli povolit funkce sdílené mezipaměti služby Insight a výjimky virtuální bitové kopie pro virtuální infrastruktury.
View All
Řešení potíží aplikace Symantec Endpoint Protection
Řešení potíží s aplikací Symantec Endpoint Protection
View All
Dodatky
Získání referenčních informací o porovnání vlastností klientů, nástrojích, možnostech příkazového řádku, instalačních nástrojích jiných výrobců
View All
Slovníček
Zkontrolovat definice některých pojmů
View All
Nápověda k dialogovému oknu produktu
Referenční informace o nastavení v dialogových oknech
View All
Související dokumenty
Stažení průvodců a příruček aplikace Symantec Endpoint Protection ve formátu PDF
View All
Prohlášení o autorských právech
Prohlášení o autorských právech
View All