Nastavení komunikace pro <group_name>

Dialogové okno Nastavení komunikace slouží ke konfigurování komunikace mezi serverem pro správu a klientem.
Nastavení komunikace mezi serverem pro správu a klientem
Možnost
Popis
Povolit komunikaci mezi klienty a serverem pro správu
Zajišťuje připojení serveru správy a klientů v této lokaci, i když bude zakázáno připojení skupiny.
Pokud možnost
Použít nastavení komunikace skupiny
není zaškrtnuta pro lokaci, tato možnost se zobrazí pro tuto určitou lokaci.
Seznam serverů pro správu
Určuje servery pro správu, ke kterým se mohou klienti ve skupině připojit.
V rozevíracím seznamu jsou uvedeny servery, které jste předtím přidali ze seznam serverů pro správu v podokně Součásti zásad. Najednou nelze použít více než jeden seznam serverů pro správu.
Stažení
Stáhne zásady z kteréhokoli serveru v seznamu serverů pro správu pomocí jednoho z následujících způsobů:
 • Stáhnout zásady a obsah ze serveru pro správu
  Nastavení je určeno pro skupiny.
 • Režim odesílání
  Klient naváže se serverem konstantní připojení Kdykoli dojde ke změně stavu serveru, klient je okamžitě upozorněn.
 • Režim stahování
  Klient se připojuje k serveru opakovaně, v závislosti na nastavení frekvence prezenčního signálu. Klient kontroluje stav serveru při připojení.
  Z důvodu konstantního připojení vyžaduje režim odesílání velkou šířku pásma sítě. Většinou lze klienty nastavit do režimu stahování.
Odeslat
Zjistěte, jaké aplikace jsou spuštěny v klientských počítačích
Klient shromáždí informace o aplikacích, které se spustí na klientovi a zašle data na server pro správu.
Informace o aplikacích můžete vyhledávat a zobrazovat pomocí nástroje pro dotazy v kterémkoli podokně zásad.
Pro aktivaci tohoto nastavení musíte rovněž aktivovat výuku pro stránku.
Interval prezenčního signálu
Interval prezenčního signálu
Četnost, se kterou klient komunikuje se serverem a získává z něj nastavení.
Při každém prezenčním signálu server provede následující akce:
 • Aktualizuje protokoly.
 • Aktualizuje bezpečnostní zásady.
 • Zkontroluje stav komunikace mezi klientem a serverem.
Výchozí interval prezenčního signálu je 5 minut.
Umožnit klientům odesílat závažné události okamžitě
(Pouze Windows) Je-li aktivována tato možnost, klient nahraje důležité události na server správy a nečeká na interval prezenčního signálu. Závažné události zahrnují všechna nalezená rizika (s výjimkou cookies) a události narušení. Změny systémových událostí nejsou považovány za důležité události. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
Oznámení správce vás mohou upozornit okamžitě, pokud je období regulátoru pro příslušné oznámení nastaveno na
Žádné
.
Pouze klienti, kteří spustí verzi 12.1.4 nebo novější mohou zasílat události okamžitě. Dřívější klienti zasílají události pouze v prezenčním intervalu.
Režim stažení není v interakci s tímto nastavením.
Stáhnout znáhodnění
Povolit vnášení náhodných hodnot
Určuje, zda aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
má nebo nemá stahovat obsah z výchozího serveru pro správu nebo z poskytovatele aktualizací skupiny. V obvyklých případech není třeba měnit výchozí nastavení vnášení náhodných hodnot.
Předvolby opětovného připojení
Při zavádění instalačního balíčku klienta určíte skupinu, do které klient patří. Klienta můžete přesunout do jiné skupiny. Pokud je klient později odstraněn nebo odpojen a poté znovu přidán a připojen, vrátí se do původní skupiny. Tato nastavení použijte, pokud chcete uchovat klienta ve skupině, do které byl naposledy přesunut.
 • Použít poslední nastavení skupiny klienta
  (Windows a Mac) Tato nastavení použijte pro skupinu, v níž klient byl než došlo k odpojení.
 • Použít poslední nastavení uživatelského režimu a režimu počítače klienta
  (Pouze Windows) Pokud se na klienta přihlásí nový uživatel, který je nakonfigurovaný v režimu uživatele, klient zůstane ve skupině v níž byl předchozí uživatel.
Tato funkce je založená na skupinách, ne na umístěních.