Přidání požadavku: Oprava

Přidá požadavek na kontrolu, že klientský počítač má specifickou opravu pro operační systém klienta. Máte-li opravu, která platí pro více operačních systémů, je možné všechny zahrnout do jediného požadavku.
Výběr pečlivě zkontrolujte. Pokud vyberete operační systém, pro který se oprava použít nedá, požadavek selže.
Požadavek na opravu
Nastavení
Popis
Název opravy
, kterou je nutno nainstalovat.
Popisuje opravu, kterou je nutno nainstalovat do klientského počítače.
Napište název opravy, např.
KB12345
. Do tohoto pole můžete zadávat pouze čísla a písmena.
Použít opravu v těchto operačních systémech
Určuje operační systémy, na kterých má být oprava nainstalována. Můžete si vybrat jednu nebo víc, ale název opravy musí odpovídat všem vybraným operačním systémům.
Nainstalovat opravu, pokud nebyla v klientovi nainstalována
Instaluje novou opravu ze serveru do klientského počítače. Zaškrtnutí tohoto pole můžete zrušit chcete-li k instalaci opravy použít software Microsoft. Nicméně, pokud tuto možnost zrušíte a požadovaná oprava se na klientský počítač nenainstaluje, kontrola integrity hostitele u tohoto požadavku selže.
 • Nainstalovat opravu, pokud nebyla v klientu nainstalována
  .
  Zkontroluje, zda je aplikace nainstalovaná na klientský počítač.
 • Stáhnout instalační balíček
  .
  Pokud není aplikace nainstalována na klientský počítač, povolí následující možnosti k stažení a nainstalování aplikace:
  • Adresa URL pro stahování
   Určí umístění, ze kterého je možné instalační soubor stáhnout.
  • Spustit příkaz
   Určuje, zda instalaci spustí uživatel klienta nebo zda se instalace spustí automaticky. Chcete-li, aby instalaci spustil uživatel klienta, ponechte textové pole prázdné. Chcete-li, aby se instalace spustila automaticky, zadejte:
   %F%
   .
Spustit program
Specifikuje, zda uživatel musí být přihlášen do klienta, aby mohl program spustit.
 • v kontextu systému
  Uživatel nemusí být přihlášený, aby se program spustil.
 • v rámci účtu přihlášeného uživatele
  Uživatel musí být přihlášený na klientovi, aby se program spustil. Příkazový řádek musí obsahovat úplnou cestu.
Určete dobu čekání před opakováním pokusu o stažení v případě, že se stažení nezdaří.
Specifikuje čas čekání než se klient znovu pokusí stáhnout a spustit aplikaci.
Umožní uživateli zrušit stahování nápravy Integrity hostitele.
Povoluje uživateli zrušit nápravu. Můžete chtít aktivovat uživatele a zrušit nebo opozdit nápravu a vyhnout se narušení jejich práce.
Pokud tuto možnost zakážete, uživatel bude upozorněn, že probíhá stahování. Uživatel však nemá možnost zrušit nebo odložit nápravu.
Povolit provedení kontroly integrity hostitele, i když tento požadavek není splněn
Umožní uživateli připojit se k síti i když se klientskému počítači nepodaří provést tento požadavek na Integritu hostitele. Neúspěšný požadavek se zaznamená do klientova protokolu zabezpečení.