Protokol auditu a rychlé zprávy

Protokol auditu a rychlá zpráva obsahují informace o událostech změn zásad.
Hlášení auditu obsahuje jeden typ zprávy,
Použité zásady
.
Možnosti filtru Další nastavení pro zobrazení protokolu auditu
Možnost
Popis
Název zásady
Určuje název zásady, o které chcete zobrazit informace.
Do tohoto pole lze zadat seznam hodnot oddělených čárkami. Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků.
  • Typ události
  • Doména
  • Umístění
  • Server
  • Uživatel