Základní nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

K zobrazení protokolů a rychlých zpráv můžete použít výchozí filtr nebo můžete omezit zobrazená data konfigurováním možností filtru. Přizpůsobený filtr lze uložit a použít jej v budoucnosti.
U polí možností filtrů nejsou rozlišována malá a velká písmena. V některých polích je možné použít zástupné znaky. Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků.
Základní možnosti filtrů všech protokolů a rychlých zpráv
Možnost
Popis
Typ protokolu
nebo
Typ sestavy
Zobrazí název protokolu nebo název zprávy.
Obsah protokolu
nebo
Vybrat hlášení
Určuje konkrétní typ protokolu nebo rychlé zprávy, které chcete zobrazit. Některé protokoly nebo zprávy mají více než jeden typ.
Použít uložený filtr
Určuje filtr, který chcete použít k vytvoření zobrazení.
K zobrazení informací o auditu můžete použít výchozí filtr nebo vlastní filtr, který jste pojmenovali a uložili.
Časové období
Určuje časové období událostí, které chcete v protokolu zobrazit. Můžete například vybrat možnost
Uplynulý týden
nebo
Uplynulý rok
.
Pokud zvolíte možnost
Nastavit určená data
, musíte nastavit hodnoty
Datum spuštění
a
Datum ukončení
.