Základní možnosti všech protokolů

Položka Možnosti ve všech protokolech popisuje možnosti, které jsou k dispozici v okně zobrazeného protokolu.
Možnosti ve všech protokolech
Možnost
Popis
Automatická aktualizace
Určuje interval aktualizace protokolu.
Zpět
Vrátí se na filtr protokolů.
Exportovat
Exportuje data protokolu v daném filtrovaném seznamu do souboru s hodnotami oddělenými čárkami.
Podrobnosti
Zobrazuje podrobnosti o vybrané položce.
Zobrazit použité filtry
Zobrazuje filtry použité v protokolu.