Výběr typu nástroje Power Eraser

Můžete zvolit, zda se má analýza nástroje Power Eraser spustit se zjišťováním rootkitů nebo bez něj. Power Eraser byste měli spouštět na co nejmenším možném počtu počítačů. Pokud spustíte analýzu na mnoha počítačích najednou, můžete negativně ovlivnit výkon vaší sítě.
Power Eraser byste měli spouštět jen poté, co jste vyzkoušeli jiné metody odstranění virů. Power Eraser je agresivní analýza, která má zvýšený výskyt falešných poplachů.
Klientské počítače musí být připojeny k síti, aby mohl nástroj Power Eraser mohl použít informace o hodnocení ze serveru Symantec Insight.
Možnosti nástroje Power Eraser
Možnost
Popis
Analýza bez zjišťování rootkitů
Spustí analýzu pomocí nástroje Power Eraser bez zjišťování rootkitů.
Analýza se zjišťováním rootkitů (vyžaduje restart)
Spustí nástroj Power Eraser bez zjišťování rootkitů. Zjišťování rootkitů je ještě hlubší analýza, která se spustí po požadovaném restartování.
Tuto možnost vyberete obvykle pro zjištění ELAM, která vyžadují analýzu nástrojem Power Eraser.
Tato možnost není dostupná pro omezené správce, kteří nemají oprávnění pro možnosti restartování.
Možnosti restartování
Ve výchozím nastavení se počítač restartuje okamžitě, pokud uživatel restart neodloží o 30 minut. Můžete změnit čas restartování, ať už je uživatel vyzván či ne, a typ restartování, které se má provést.
Možnosti restartování, které zde nakonfigurujete, jsou pouze pro analýzu nástrojem Power Eraser. Když provedete ruční nápravu hrozeb zjištěných nástrojem Power Eraser, Power Eraser použije možnosti restartování skupiny.