Nastavení protokolu klienta pro
název skupiny

Pomocí tohoto dialogového okna je možné provést následující úlohy:
  • Povolení odesílání informací protokolů z klientů na server pro správu.
  • Nastavení velikosti, doby uchování a možnosti regulátoru mezipaměti odesílání použité u klientů
Pokud se některé počítače do sítě nepřipojují často, může být užitečné velikost jejich mezipaměť odesílání omezit. Tato nastavení platí pro všechny klienty ve skupině.
Tato nastavení platí pouze pro záznamy protokolu, které jsou uchovávány v mezipaměti odesílání. Neovlivňují počet záznamů ani velikost protokolů uchovávaných klientem.
Skupinová nastavení protokolů klienta
Možnost
Popis
Maximální velikost
Určuje maximální velikost dat, která chcete v tomto protokolu odeslat.
Výchozí hodnota je 512 kB pro systémový protokol a protokoly rizik, zabezpečení a provozu. Pro protokoly řízení a paketů je výchozí hodnota 1024 kB.
Uchovat po
Určuje počet dní pro uchovávání dat.
Výchozí hodnota je 14 dní.
Odesílat na server pro správu
Určuje, že mají klienti z této skupiny protokol odesílat na server pro správu.
Ve výchozím nastavení jsou protokoly odesílány.
Období regulátoru
Určuje dobu, po kterou mají klienti sdružovat podobné záznamy protokolu do jediného záznamu.
Výchozí hodnota je 7200 sekund (2 hodiny).
Nečinný regulátor
Určuje maximální dobu, po kterou mají klienti sdružovat podobné záznamy protokolu do jediného záznamu.
Výchozí hodnota je 10 sekund.
Maximální velikost odesílání
Určuje maximální počet záznamů, který je možné správci klientem najednou odeslat.
Výchozí hodnota je 100 záznamů.
Informace z klientských protokolů je možné zobrazit pomocí konzole nebo webového prohlížeče.
Zobrazení informací z klientských protokolů pomocí konzoly
Klientský protokol
Kde v konzole se informace zobrazí
systémový protokol
Zobrazit tuto informaci v
protokolu aktivity klienta systému
.
Protokoly zabezpečení a rizik
Zobrazit tuto informaci v protokolu
Rizika
.
Protokoly zabezpečení
Tyto informace zobrazíte v protokolu
Řízení aplikací
, protokolu
Shoda
>
Integrita hostitele klienta
a protokolu
Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele
>
Útoky
.
Protokol provozu
Tyto informace zobrazíte v protokolu
Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele
>
Provoz
.
Protokol paketů
Tyto informace zobrazíte v protokolu
Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele
>
Pakety
.
Protokol řízení
Zobrazit tuto informaci v protokolu
řízení aplikace
a
řízení zařízení
.