Běžná další nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Nejběžnější další nastavení všech protokolů a rychlých zpráv uvádí nejběžnější nastavení filtrů, které protokoly a zprávy používají.
Nejběžnější další nastavení všech protokolů a rychlých zpráv
Možnost
Popis
Protokol nebo zpráva
Typ události
Zahrnuje součást nebo akci vedoucí ke spuštění události, kterou chcete zobrazit.
Vše
Závažnost
Zobrazuje minimální úroveň závažnosti událostí, které chcete zobrazit.
Toto nastavení filtruje zobrazení tak, aby se zobrazila jen vybraná a vyšší úroveň závažnosti. Pokud například vyberete možnost
Hlavní
, zobrazí se hlavní a závažné události.
Řízení aplikací a zařízení, Shoda, Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele, Systém
Operační systém
Zahrnuje pouze počítače s tímto operačním systémem.
Řízení zařízení, Shoda, Stav počítače, Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele, SONAR, Riziko, Prověřování
Umístění
Zahrnuje místní nebo vzdálené umístění, o kterém chcete zobrazit informace.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Můžete rovněž kliknout na tečky a vybrat web ze seznamu známých webů.
Audit, Řízení aplikací a zařízení, Shoda, Stav počítače, Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele, Systém
Doména
Zahrnuje doménu, o které chcete zobrazit informace.
Do tohoto pole lze zadat seznam hodnot oddělených čárkami. Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Můžete rovněž klepnout na tečky a vybrat doménu ze seznamu známých domén.
Vše
Skupina
Určuje skupinu, o které chcete zobrazit informace.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Můžete rovněž kliknout na tečky a vybrat skupinu ze seznamu známých skupin.
Protože všechny skupiny jsou podskupinami výchozí nadřazené skupiny, filtr při vyhledávání skupin postupuje hierarchicky od názvu výchozí skupiny. Pokud název vaší skupiny nezačíná stejným písmenem, zadejte před hledaný řetězec hvězdičku jako zástupný znak.
Máte-li například skupinu Nákup a zadáte do pole n*, nebude nalezena a v zobrazení se neobjeví žádná skupina. Chcete-li vyhledat skupinu s názvem Nákup, zadejte řetězec *p*.
Vše kromě auditu
Server
Určuje server pro správu, o kterém chcete zobrazit informace.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Můžete rovněž kliknout na tečky a vybrat server ze seznamu známých serverů.
Vše
Počítač
Zahrnuje počítač, o kterém chcete zobrazit informace.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Zadat lze i seznam hodnot oddělených čárkami.
Řízení aplikací a zařízení, Shoda, Stav počítače, Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele, SONAR, Riziko, Prověřování
Uživatel
Zahrnuje uživatelské jména, o kterých chcete zobrazit informace.
Vše
Adresa IP
Zahrnuje adresu IP počítače, o které chcete zobrazit informace. Pokud chcete filtrovat protokoly nebo zprávy pomocí IP adresy, použijte IP adresu, která se uvádí v zobrazení protokolu Stav počítače.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Zadat lze i seznam hodnot oddělených čárkami.
Při exportu protokolu může být položka adresy IP prázdná, tj. nebude použit formát x.x.x.x. Absence adresy IP značí, že riziko bylo zjištěno na serveru pro správu, ne ve vzdáleném počítači.
Řízení aplikací a zařízení, Shoda, Stav počítače, Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele, Prověřování
Vzdálená adresa IP
Určuje vzdáleného hostitele, o kterém chcete zobrazit informace.
Toto pole podporuje pouze názvy hostitelů a nikoli adresu IPv4 nebo IPv6. Neověřuje, zda je název hostitele správný či nikoli.
Shoda, Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele
Vzdálený hostitel
Určuje vzdáleného hostitele, o kterém chcete zobrazit informace.
Shoda, Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele