Protokol o souladu a rychlé zprávy

Protokol
Integrita hostitele klienta
a rychlé zprávy uvádějí podrobnosti o kontrole integrity hostitele v klientech.
U některých polí lze jako zástupný znak použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Můžete rovněž kliknout na tečky a vybrat web ze seznamu známých webů.
Protokol Integrita hostitele klienta > Další nastavení
Možnost
Popis
 • Typ události
 • Operační systém
 • Závažnost
 • Umístění
 • Doména
 • Skupina
 • Server
 • Počítač
 • Uživatel
 • Adresa IP
 • Vzdálený hostitel
 • Vzdálená adresa IP
Protokol
Určuje protokol, o kterém chcete zobrazit informace. Můžete například zvolit možnost
TCP
nebo
ICMP
.
Směr
Určuje směr provozu, o kterém chcete zobrazit informace.
Rychlé zprávy o souladu
Možnost
Popis
Stav integrity hostitele
Zobrazuje klienty, u kterých byla nebo nebyla úspěšná kontrola integrity hostitele spuštěná v příslušném počítači.
 • Předáno
  Klient je nainstalován a má platný identifikátor UID a byly úspěšně provedeny kontroly zásad a integrity hostitele.
 • Došlo k chybě
  Klient je nainstalován a má platný identifikátor UID, avšak kontroly zásad a integrity hostitele proběhly neúspěšně.
Shrnutí klientů podle nedodržení shody
Tato zpráva obsahuje obecné důvody událostí selhání kontroly, jako je antivirová ochrana, brána firewall nebo připojení VPN.
Podrobnosti o nedodržení shody
Zobrazuje míru selhání jednotlivých kontrol vyžadovaných požadavkem integrity hostitele. Poskytuje více informací než
Shrnutí klientů podle nedodržení souladu
. Zobrazuje například odděleně klienty bez nainstalované antivirové ochrany a klienty se zastaralými definicemi virů.
Nekompatibilní klienti dle místa
Pomocí této zprávy zjistíte, zda je v některých umístěních více problémů se souladem než v jiných.