Protokoly a rychlé zprávy o systému

Systémové protokoly obsahují informace o časech a typech událostí, lokacích, doménách, serverech a úrovních závažnosti.
K dispozici jsou následující typy systémových protokolů:
 • Správa
  Dostupné informace zahrnují položky, jako je čas události a typ události; doména, lokace a zúčastněný server; závažnost; administrátor; a popis.
 • Výsledky aktivity klienta-serveru
  Dostupné informace zahrnují položky, jako je čas události a typ události; doména, lokace a zúčastněný server; klient; a uživatelské jméno.
 • Aktivita serveru
  Dostupné informace zahrnují položky, jako je čas události a typ události; lokace a zúčastněný server; závažnost; popis; a zpráva.
 • Aktivita klienta
  Dostupné informace zahrnují položky, jako je čas události a typ události, zdroj události, doména, popis, lokace, počítač a závažnost.
Další možnosti filtru nastavení pro zobrazení systémových protokolů popisuje další možnosti filtru nastavení protokolů.
Možnosti filtru Další nastavení pro zobrazení systémových protokolů
Možnost
Popis
Chybová zpráva
Určuje typ událostí chybových zpráv, které chcete zobrazit.
Tato možnost je dostupná jen pro protokol
Správa
a protokol
Činnost serveru
.
Klient
Určuje klienta, o kterém chcete zobrazit informace.
Tato možnost je dostupná pouze u protokolu
Aktivita klienta-serveru
.
Zdroj události
Určuje softwarovou komponentu, která vygenerovala událost, o níž chcete zobrazit informace. Zdrojem může být například
Sylink
, komunikační propojení se serverem.
Tato možnost je dostupná pouze pro protokol
Činnost klienta
.
 • Typ události
 • Závažnost
 • Umístění
 • Doména
 • Server
 • Uživatel
Do některých z těchto polí lze zadat seznam hodnot oddělených čárkami. Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Můžete rovněž kliknout na tečky a vybrat web ze seznamu známých webů.
Možnosti filtru Další nastavení pro rychlá hlášení systému
Možnost
Popis
Typ události
Určuje typ události, o které chcete zobrazit informace.
Například pro hlášení
Hlavní klienti, kteří generovali chyby
můžete vybrat možnost
Události instalace
nebo
Události zásad
.
Například pro hlášení
Hlavní servery, které generovaly chyby
můžete vybrat možnost
Události údržby databáze
nebo
Najít události nespravovaných počítačů
.
Chybová zpráva
Určuje typ chybové zprávy, o které chcete zobrazit informace.
Tato možnost je k dispozici pouze pro zprávy
Hlavní servery, které generovaly chyby
a
Selhání replikace databáze v čase
.
Zdroj události
Určuje softwarovou komponentu, která vygenerovala událost, o níž chcete zobrazit informace. Zdrojem může být například
Sylink
, komunikační propojení se serverem.
Tato možnost je dostupná pouze pro hlášení
Hlavní klienti, kteří generovali chyby
.
Zpráva
Stav umístění
neobsahuje žádné možnosti filtru dalších nastavení.
Správci a omezení správci vidí při zobrazení hlášení pouze podmnožinu informací, které mají k dispozici správci systému. Tyto informace zahrnují shrnutí zabezpečení, celkový počet instalovaných klientů a počet klientů, který byl online.