Předvolby: Stránka Domovská stránka a monitory

Kartu
Domovská stránka a monitory
je možné použít ke změně výchozích možností nastavení následujících položek.
Možnosti zobrazení karty
Souhrn
stránky
Domovská stránka
a
Monitory
Možnost
Popis
Časové období
Určuje jednotku času používanou ve zprávách zobrazovaných na stránkách
Domovská stránka
a
Monitory
, konkrétně na kartě
Souhrn
.
Výchozí hodnota je
posledních 12 hodin
.
Interval automatických aktualizací
Určuje rychlost, jakou se
Domovská stránka
a stránka
Monitory
> karta
Souhrn
automaticky obnovují.
Výchozí nastavení je každých 15 minut.
Oznámení
Určuje, která oznámení jsou zahrnuta do počtu nepotvrzených oznámení na
Domovské stránce
.
Ve výchozím nastavení jsou zobrazena všechna oznámení, bez ohledu na to, kdo je vytvořil. Pokud vyberete možnost
Zobrazit pouze má oznámení
, budou do počtu na
domovské stránce
zahrnuta pouze oznámení, která jste vytvořili, ale neodsouhlasili.
Tato možnost je dostupná pouze správcům systému.
Správci domény a omezení správci vždy vidí pouze oznámení, která vytvořili, ale nepotvrdili.
Zobrazení shrnutí aktivity virů a rizik
Určuje, jak se zobrazují data v části
Shrnutí aktivity virů a rizik
na stránce
Domovská stránka
.