Předvolby: Protokoly a hlášení

Na kartě
Protokoly a hlášení
můžete změnit možnosti, které se používají pro zobrazení protokolů a hlášení. Můžete také konfigurovat starší protokoly a odeslat je na server.
Možnosti protokolů a hlášení
Možnost
Popis
Formát data
Určuje formát data, který se používá při zobrazení data v hlášeních a protokolech na konzole nebo v prohlížeči.
Výchozí nastavení je
MMDDRR
.
Toto nastavení se nepoužije u dat definice virů a verzí zobrazených v tabulkách, které vždy používají formát R-M-D.
Oddělovač data
Určuje oddělovač data, který se používá při zobrazení data v hlášeních a protokolech na konzole nebo v prohlížeči.
Ve výchozím nastavení je oddělovačem lomítko (/).
Maximální počet řádků v tabulce hlášení
Určuje maximální počet řádků, které se zobrazí v tabulkových hlášeních HTML.
Výchozí nastavení je 200 řádků; maximální počet řádků je 99 999.
Časové pásmo použité při exportu
Určuje časové pásmo, které se používá při exportu protokolů do jiných počítačů.
Formát podsítě pro protokol IPv4 pro seskupení podle
Určuje formát podsítě adresy IP, který chcete použít k seskupení informací do zobrazení protokolu a hlášení.
Můžete si vybrat
třídu B
,
třídu C
, nebo
vlastní
formát podsítě.
Vlastní formát podsítě pro protokol IPv4
Pokud vyberte formát
Vlastní
pro možnost
Formát podsítě pro seskupení podle
, určuje vlastní masku podsítě, kterou chcete použít k seskupení informací do zobrazení protokolu a hlášení.
Můžete použít zápis s destinnými čárkami xxx,xxx,xxx,xxx, kde každá trojice je desetinné číslo v rozsahu 0 až 255 včetně.
Formát podsítě pro protokol IPv6 (prefix CIDR)
Zadejte prefix podsítě IPv6 CIDR pro vaše prostředí.
Zahrnout nastavení filtru do hlášení
Určuje, zda se kritéria dotazu používaná k vytvoření hlášení zobrazí v hlášení.
Výchozí nastavení není zahrnuto v nastavení filtru.