Předvolby: Stav zabezpečení

Na kartě
Stav zabezpečení
můžete změnit výchozí možnosti používané pro prahové hodnoty stavu zabezpečení. Tyto prahové hodnoty určují, kdy se
stav zabezpečení
domovské
stránky na konzole změní na červenou, aby označil, že něco není v pořádku.
Výchozí hodnota většiny možností činí 10 procent a 30 dní.