Základní nastavení serveru pro správu

Následující hodnoty představují výchozí nastavení po nainstalování aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Některé z následujících hodnot můžete konfigurovat pouze při instalaci aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
pomocí vlastní konfigurace.
Základní nastavení serveru
Nastavení
Výchozí
Popis
Název lokace
Moje lokace (výchozí)
Umístění
název místního hostitele
(vlastní)
Název lokace, jak se zobrazuje v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
. Název umístění je kontejner na nejvyšší úrovni, pod nímž jsou nakonfigurovány a spuštěny všechny funkce v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Název serveru
název místního hostitele
Název počítače, na kterém je provozována aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Složka s daty databáze
SEPM_Install
\data
Adresář, do kterého aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
umístí datové soubory, včetně záloh, protokolů replikací a jiných souborů aplikace. Pokud tento adresář neexistuje, instalační program jej vytvoří.
Výchozí hodnota pro
SEPM_Install
je C:\Program Files (x86)\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
.
V případě 32bitových systémů (pouze verze 12.1.x) to je složka C:\Program Files\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Heslo šifrování
Žádné
Toto heslo šifruje komunikaci mezi aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
a klienty.
Pokud zvolíte výchozí konfiguraci, systém vám heslo šifrování vygeneruje automaticky. Z obrazovky souhrnu můžete informace vytisknout nebo zkopírovat do schránky.
Pokud zvolíte vlastní konfiguraci, systém může automaticky vygenerovat náhodné heslo nebo můžete vytvořit vlastní heslo. Heslo může obsahovat 6–32 alfanumerických znaků.
Heslo si zapište a bezpečně uložte. Po vytvoření databáze nelze heslo měnit ani získat. Toto heslo musíte také zadat pro účely zotavení po havárii, pokud nemáte záložní databázi, kterou lze obnovit.
Uživatelské jméno
správce
Výchozí uživatelské jméno, které je použito při prvním přihlášení ke konzole aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
. Tuto hodnotu nelze konfigurovat.
Heslo
Žádné
Heslo zadané během konfigurace serveru pro účet admin.
Původní heslo správce budete později potřebovat při opětovné konfiguraci serveru pro správu. Heslo si zapište a bezpečně uložte.
E-mailová adresa
Žádné
Systémová upozornění jsou odesílána na určenou e-mailovou adresu.