Volba typu databáze

Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
používá k ukládání informací o klientech a nastaveních databázi. Vytvoření databáze je součástí konfiguračního procesu. Před instalací serveru pro správu se musíte rozhodnout, jakou databázi použijete. Použití konzoly nebude možné, dokud nenastavíte server pro správu pro použití databáze.
Databáze, které používá aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
Typ databáze
Popis
Microsoft SQL Server Express (výchozí)
Databáze SQL Server Express je ve výchozím nastavení aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalována automaticky. Databáze SQL Server Express nevyžaduje konfiguraci a instaluje se snáze než SQL Server. Databázi SQL Server Express můžete nainstalovat také samostatně, což bude vyžadovat konfiguraci. Databáze SQL Server Express podporuje až 5000 klientů.
Ve verzi 14.3 MP1 a ve starších verzích byla jako výchozí databáze vestavěná databáze.
Vestavěná databáze
Vestavěná databáze je ve výchozím nastavení aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalována automaticky. Vestavěná databáze nevyžaduje konfiguraci. Vestavěná databáze podporuje až 5 000 klientů.
Microsoft SQL Server
Pokud zvolíte tuto možnost, je nutné před instalací aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalovat systém SQL Server a SQL Server Native Client. Za účelem dosažení optimální kompatibility je třeba nainstalovat stejnou verzi produktu SQL Server Native Client, jakou má systém SQL Server.
Zvažte zakoupení a instalaci systému SQL Server z těchto důvodů:
  • Musíte podporovat více než 5 000 klientů. Každý server pro správu, který používá systém SQL Server, podporuje až 18 000 klientů (verze 14.x). Pokud vaše organizace používá více klientů, můžete nainstalovat další server pro správu.
  • Budete chtít zajistit podporu zotavení po selhání a vyrovnávání zátěže.
  • Budete chtít nastavit další servery pro správu jako partnery pro web.
Pokud vytvoříte databázi SQL Server, je nutné nejprve nainstalovat instanci serveru SQL Server na místním nebo vzdáleném serveru. Je třeba ji rovněž nakonfigurovat tak, aby mohla komunikovat se serverem pro správu.