Správa instalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection

Klienta
Symantec Endpoint Protection
je třeba nainstalovat na všechny počítače, které chcete chránit, ať už se jedná o fyzický nebo virtuální počítač.
Úlohy při instalaci do klientských počítačů
Akce
Popis
Určete klientské počítače
Identifikujte počítače, na které chcete klientský software instalovat. Zkontrolujte, že na všech počítačích běží podporovaný operační systém.
Společnost Symantec doporučuje nainstalovat klienta také na počítač, který je hostitelem aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Určení skupin počítačů (volitelné)
Identifikujte skupiny počítačů, do kterých mají vaši klienti patřit. klienty můžete seskupovat například podle typu počítače, vaší organizace nebo požadované úrovni bezpečnosti. Tyto skupiny lze vytvořit před instalací klientského softwaru nebo po ní.
Můžete také importovat stávající strukturu skupiny, například strukturu Active Directory.
Příprava klientských počítačů na zavedení a instalaci
Pokud vaši uživatelé nemají oprávnění správce ke svým počítačům, měli byste klientský software instalovat dálkově pomocí vzdáleného odeslání. Vzdálená instalace bez vyžádání vyžaduje, abyste měli místní oprávnění správce k počítačům.
Připravte počítače na vzdálené zavedení klienta a úspěšnou komunikaci s aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
po instalaci.
Určení funkcí a zavedení klientského softwaru
Klientský software zaveďte pomocí jedné z dostupných metod. Přizpůsobený klientský balíček lze také exportovat a zavést později nebo pomocí nástroje třetí strany.
Společnost Symantec doporučuje, abyste zároveň s instalací aplikace
Symantec Endpoint Protection
neprováděli instalaci programů třetích stran. Instalace jakýchkoliv programů třetích stran, které provádějí změny v systému nebo síti, může mít negativní vliv na instalaci aplikace
Symantec Endpoint Protection
. Je-li to možné, restartujte před instalací aplikace
Symantec Endpoint Protection
klientské počítače.
Ověřit stav instalace
Potvrďte, že se instalace klienta zdařila a že klienti komunikují s aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
. Spravovaní klienti se nemusí zobrazit v konzole, dokud nebude proveden restart.
Po instalaci můžete pokračovat tím, že zabezpečíte nespravované počítače a provedete optimalizaci výkonu instalace aplikace
Symantec Endpoint Protection
.