Odebrání bezpečnostního softwaru třetích stran v aplikaci Endpoint Protection 14

V následující tabulce jsou uvedeny produkty zabezpečení jiných výrobců, které může instalační balíček klienta aplikace Symantec Endpoint Protection odebrat. Možnost
Automaticky odinstalovat stávající bezpečnostní software třetích stran
v dialogovém okně Nastavení instalace klienta tyto produkty odebere.
Bezpečnostní produkty, které nejsou uvedeny v seznamu podporovaných produktů, lze odebrat pomocí nástroje SEPprep.
Seznam bezpečnostních produktů třetích stran, které průvodce instalací klienta odebere
Verze
Produkty třetích stran
14.3 RU1
14.3 MP1
Ve verzi 14.3 MP1 byla možnost
Automaticky odinstalovat stávající bezpečnostní software třetích stran
z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager odebrána. Místo toho použijte nástroj TPAR, který je umístěn ve složce Tools/TPAR ve složce ke stažení Symantec Endpoint Protection.
Pokud máte aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 MP1 a potřebujete vytvořit instalační balíček pro klienta verze 14.0 až 14.3, můžete zobrazit a použít možnost
Automaticky odinstalovat stávající bezpečnostní software třetích stran
přidáním parametru
scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true
do souboru conf.properties a restartováním služby serveru pro správu.
14.0 až 14.3