Odinstalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection

Ve verzi 14 a novějších lze před zahájením instalace aplikace
Symantec Endpoint Protection
odinstalovat stávající verzi klienta nainstalovanou v klientském počítači. Tato funkce je podobná jako nástroj CleanWipe, takže by neměla být povolena u všech zavedení. Měli byste ji použít pouze v případě, že potřebujete odebrat poškozenou nebo nefunkční instalaci klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection
.
Před použitím funkce
Odstranit stávající klientský software aplikace Symantec Endpoint Protection, který nelze odinstalovat
vezměte na vědomí tyto důležité informace:
 • Pomocí této funkce lze odebrat všechny předchozí verze aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  včetně aktuální verze, pro kterou vytváříte instalační balíček.
  Odebere také všechny verze nepodporovaných produktů aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  11.x, Symantec AntiVirus 10.x, Symantec Client Security 3.x a Symantec Network Access Control.
 • Přestože tato funkce umožňuje odebrání starších verzí než 14, nelze ji povolit při vytváření instalačního balíčku pro předchozí verzi. Funkci tedy například nelze povolit v instalačním balíčku pro verzi 12.1.6 MP4.
 • Pomocí této funkce nelze odinstalovat verzi aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  , která je novější než verze instalačního balíčku, který vytváříte. Funkci tedy například nelze povolit při plánovaném vrácení zpět.
 • Pokud zavedete nesprávný typ balíčku, u kterého je tato funkce povolena, odebrání se neprovede. Pokud například zavedete 32bitový balíček v 64bitovém počítači, nelze jej nainstalovat. Stávající instalace aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  se proto neodebere.
 • Funkci nelze použít při přímé instalaci pomocí souboru MSI, například při zavedení pomocí objektu zásad skupiny.
 • Tato funkce nefunguje s ručním upgradem a automatickým upgradem. Tuto funkci použijte pouze u nové instalace.
 • Funkce neodebere aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 • Tato možnost odstraní službu Windows LiveUpdate pouze v případě, že ji již nepoužívá žádný produkt společnosti Symantec.
 • Na klientském počítači je funkce spuštěna v bezobslužném režimu a nezobrazuje se stavová obrazovka ani uživatelské rozhraní.
 • Tato možnost vynutí typ instalace
  Bez zásahu uživatele
  .
 • Po dokončení odebrání se počítač automaticky restartuje. Nelze nastavit odložení ani vynechání restartu.