Odinstalace stávajícího zabezpečovacího softwaru

Nové instalační balíčky lze zavést a nakonfigurovat tak, aby před instalací klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection
odinstalovaly stávající bezpečnostní software. Díky odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru může klient
Symantec Endpoint Protection
fungovat efektivněji. Stávající bezpečnostní software třetích stran nebo stávajícího klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection
můžete odebrat.
Funkci pro odebrání bezpečnostního softwaru aktivujete vytvořením nebo úpravou vlastního nastavení instalace klienta. Poté během zavádění vyberte tuto vlastní konfiguraci.
Pomocí této funkce můžete odinstalovat software zabezpečení třetích stran. Informace o softwaru třetích stran odebraném klientským balíčkem naleznete zde: Odebrání bezpečnostního softwaru třetích stran v aplikaci Endpoint Protection 14 Některé programy však mají speciální odinstalační postupy, případně může být potřeba zakázat funkci na ochranu proti jejich odinstalaci. Viz dokumentace k softwaru třetích stran.
Bezpečnostní software jiných výrobců nelze odebrat pomocí klientských balíčků pro systém Mac nebo Linux. Bezpečnostní software jiných výrobců je nutné odinstalovat před zavedením klientského balíčku aplikace
Symantec Endpoint Protection
.
Změny související s odebráním bezpečnostního softwaru třetí strany ve verzi 14.2 mají za následek, že odebrání není v instalačních balíčcích pro dřívější verze možné. Odebrání bezpečnostního softwaru třetí strany například nelze použít u klientských balíčků pro verzi 14.0.1, pokud je vytvoříte a zavedete pomocí aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
verze 14.2.
Ve verzi 14 a novějších můžete také odebrat stávající instalace aplikace
Symantec Endpoint Protection
, které nelze odinstalovat standardními způsoby, jako například pomocí možnosti Ovládací panely systému Windows. Funkce se zobrazí jako samostatná možnost v nastaveních instalace klienta.
Odebrání stávajícího bezpečnostního softwaru třetích stran je možné pouze pomocí balíčků vytvořených následujícím postupem.
 1. Pokud chcete nakonfigurovat klientské balíčky tak, aby odinstalovaly stávající zabezpečovací software, klikněte v konzoli na stránce
  Správce
  na možnost
  Instalovat balíčky
  a potom klikněte na položku
  Nastavení instalace klienta
  .
 2. V části
  Úlohy
  klepněte na možnost
  Přidat nastavení instalace klienta
  .
  Jestliže jste dříve vytvořili vlastní nastavení instalace klienta, můžete je upravit v nabídce
  Úlohy
  a poté kliknout na tlačítko
  Upravit nastavení instalace klienta
  . Při úpravě stávající vlastní konfigurace nedojde k úpravě dříve exportovaných instalačních balíků.
 3. Na kartě
  Základní nastavení
  klikněte na jednu z následujících možností:
  • Automaticky odinstalovat stávající bezpečnostní software třetích stran
  • Pokud chcete odebrat poškozenou verzi klienta aplikace Symantec Endpoint Protection, použijte možnost
   Odebrat existující software klienta aplikace Symantec Endpoint Protection, který nelze odinstalovat
   (14)
 4. Přečtěte si informace o vybrané možnosti a poté klikněte na tlačítko
  OK
  .
  Podle potřeby můžete u této konfigurace také upravit další možnosti. Další informace o těchto možnostech zobrazíte kliknutím na možnost
  Nápověda
  .
 5. Kliknutím na tlačítko
  OK
  konfiguraci uložte.
 6. Pokud chcete zavést klientské balíčky k odinstalaci stávajícího zabezpečovacího softwaru, spusťte v konzoli na
  domovské stránce
  možnost
  Průvodce zavedením klienta
  .
  Klikněte na možnost
  Nápověda > Stránka Začínáme
  a poté v části
  Požadované úlohy
  klikněte na možnost
  Instalace klientského softwaru do počítačů
  .
 7. V
  Průvodci zavedením klienta
  klikněte na možnost
  Zavedení nového balíčku
  a klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Pomocí volby
  Zavedení existujícího balíčku
  lze zavést dříve vytvořené instalační balíčky. Tyto balíčky však musely být exportovány prostřednictvím vlastního nastavení instalace klienta způsobem, který je popsán v předchozím postupu.
 8. V nabídce
  Vybrat skupinu a sady funkcí pro instalaci
  vyberte instalační balíček Windows. V rozevíracím seznamu
  Nastavení instalace
  vyberte vlastní nastavení instalace klienta, které jste vytvořili nebo upravili v předchozím postupu. Klikněte na tlačítko
  Další
  .
 9. Klikněte na metodu zavedení, kterou chcete použít, a následným kliknutím na tlačítko
  Další
  pokračujte a vybranou metodu zavedení proveďte.