Vytváření vlastních instalačních balíčků klienta Windows v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager

Konfigurací nastavení instalace klienta a sad funkcí klienta můžete přizpůsobit instalační balíčky klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection
pro systém Windows. Toto přizpůsobení vám mimo jiné umožní konfigurovat instalační cestu, chování restartu po instalaci a to, zda instalační balíček odinstaluje bezpečnostní produkt třetí strany.
Konfigurace nastavení instalace klienta a sady funkcí instalace klienta se vztahují pouze na instalační balíčky pro systém Windows. Prostřednictvím možnosti
Správce > Instalovat balíčky > Instalační balíček klienta
můžete exportovat instalační balíček pro systém Macintosh nebo Linux, avšak možnosti konfigurace se liší.
Úlohy potřebné k vytvoření vlastního instalačního balíčku klienta Windows
Úloha
Podrobnosti
Vytvoření nové konfigurace vlastního nastavení instalace klienta
Pomocí možnosti
Nastavení instalace klienta
definujete chování instalace.
Chcete-li odinstalovat stávající bezpečnostní software v klientských počítačích, tuto akci můžete konfigurovat zde.
Vytvoření nové vlastní sady funkcí
Sady funkcí instalace klienta
definují, jaké technologie ochrany se nainstalují do klientského počítače.
Vytvoření nového vlastního instalačního balíčku
Při exportu instalačního balíčku klienta si můžete vybrat z vámi vytvořených souborů s přizpůsobenými nastaveními. Také můžete vybrat, kam se balíček uloží a zda je balíček jeden soubor (.EXE) nebo složka se soubory.
Můžete také použít vlastní nastavení instalace a vlastní sady funkcí u Průvodce zavedením klienta.