Import instalačních balíčků klienta do aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager

Import instalačního balíčku klienta do aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
může být nutný v následujících případech:
Provádíte upgrade na novější verzi aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
pomocí databáze, kterou jste obnovili z předchozí verze. Databáze obsahuje starší instalační balíčky klienta a je nutné importovat novější balíčky.
Měli byste zajistit, aby byla verze aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
vždy stejná nebo novější než verze klienta.
Můžete přímo importovat spustitelný balíček, např. soubor .exe nebo .zip, ale nedoporučuje se to. Soubor .info obsahuje informace, které popisují balíček a zajišťují správný přenos do budoucích sestavení klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection
pomocí rozdílových aktualizací. Webová konzola aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
naproti tomu neimportuje formát souboru .info. Ve webové konzole můžete pouze importovat nebo exportovat balíčky v jednom souboru, např. ve formátu souboru .zip nebo .exe.
 1. Postup importu instalačních balíčků klienta do aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
 2. Importovaný instalační balíček zkopírujte do adresáře na počítači s aplikací
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  Instalační balíček klienta obsahuje dva soubory. Jeden soubor je pojmenován
  název_produktu
  .dat a druhý soubor je pojmenován
  název_produktu
  .info. Tyto soubory se automaticky importují v průběhu instalace nebo upgradu aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  . Balíčky lze také získat ze složky
  SEPM/Balíčky
  instalačního souboru.
 3. V konzoli klikněte na možnost
  Správce
  >
  Instalovat balíčky
  .
 4. V části
  Úlohy
  klepněte na možnost
  Přidat instalační balík klienta
  .
 5. V dialogovém okně
  Přidat instalační balík klienta
  zadejte název a popis balíku.
 6. Klepněte na tlačítko
  Procházet
  .
 7. V dialogovém okně
  Vybrat složku
  vyhledejte a vyberte soubor
  název_produktu
  soubor .info pro nový balíček, který jste zkopírovali v kroku 1, a potom klikněte na tlačítko
  Vybrat
  .
 8. Až se zobrazí hlášení
  Úspěšně dokončeno
  , klikněte na tlačítko
  Zavřít
  .
  Chcete-li exportovat instalační soubory a zpřístupnit je pro zavedení, klikněte na tlačítko
  Exportovat tento balíček
  a dokončete postup.
  Po úspěšném importu balíčku se v protokolu Systém > Správa zobrazí událost „Balíček je vytvořen“. Zpráva je popsána textem, jako například „Aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  úspěšně importovala 32bitový balíček SEP 12.1 RU5. Tento balíček je nyní dostupný pro zavedení.“