Správa instalačních balíčků klienta

Ke správě klientů pomocí aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
je nutné, abyste exportovali instalační balíček spravovaného klienta a pak nainstalovali soubory obsažené v balíčku na klientské počítače. Klienta můžete zavést buď pomocí aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
, nebo pomocí nástroje pro zavádění třetí strany.
Společnost Symantec příležitostně poskytuje aktualizované balíčky instalačních souborů, obvykle když je vydávána nová verze produktu. Pomocí funkce automatického upgradu můžete automaticky aktualizovat všechny spravované klienty systému Windows a Mac ve skupině. Není třeba opětovně zavádět software pomocí nástrojů pro zavádění instalací.
Instalační balíček klienta – související úlohy
Úloha
Popis
Nastavení instalačních balíků klienta
Můžete zvolit konkrétní ochranné technologie klienta, které chcete nainstalovat, a můžete určit, jak instalace komunikuje s koncovými uživateli.
Export instalačních balíčků klienta
Exportovat můžete balíčky pro spravované nebo nespravované klienty.
Tyto balíčky můžete exportovat do jednoho spustitelného souboru nebo do série souborů v adresáři. Zvolená metoda závisí na používané metodě zavádění a na tom, zda chcete aktualizovat software klientů ve skupinách. Pokud používáte objekt zásad skupiny služby Active Directory, neprovádějte export do jednoho spustitelného souboru.
Importovat aktualizace instalačních balíčků klienta
Aktualizované instalační balíčky klienta můžete přidat do databáze k jejich zpřístupnění pro distribuci z aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
. Balíčky můžete během tohoto postupu exportovat, aby byly dostupné pro zavedení do počítačů, na kterých není klientský software.
Upgrade klientů systému Windows a Mac v jedné nebo více skupinách
Exportované balíčky můžete do jednotlivých počítačů nainstalovat postupně nebo můžete exportované soubory zavést do více počítačů současně.
Pokud společnost Symantec poskytne aktualizace instalačních balíčků klienta, je třeba je nejdříve přidat do aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
, aby byly k dispozici pro export. Není však nutné je znovu instalovat pomocí nástrojů pro zavádění klientů. Nejjednodušším způsobem aktualizace softwaru klientů systému Windows a Mac na nejnovější verzi je použití funkce automatického upgradu. Je vhodné nejdříve aktualizovat skupinu s nízkým počtem testovacích počítačů.
Klienty můžete aktualizovat také pomocí funkce LiveUpdate, pokud povolíte klientům spuštění aktualizace LiveUpdate a pokud zásada nastavení aktualizace LiveUpdate dovoluje aktualizace.
Odstranit instalační balíčky klienta
Chcete-li ušetřit místo na disku, můžete smazat starší instalační balíčky klienta. Ale funkce AutoUpgrade někdy používá k vytvoření aktualizačních balíčků starší instalační balíčky klientů systému Windows. Aktualizační balíčky mají za následek menší objem stahování ze strany klientů.