Správa serverů pro správu, stránek a databází

Informace o komunikaci mezi klientem a serverem, provádění zotavení po havárii, konfiguraci replikace, stránek a převzetí služeb při selhání
Tuto část můžete použít k provedení následujícího:
  • Konfigurace připojení mezi klientem a serverem pro správu.
  • Konfigurace serverů pro správu a certifikátů.
  • Správa databáze.
  • Nastavení zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení.
  • Správa stránek a replikací.
  • Provedení zotavení po havárii.