Aktualizace nebo obnovování certifikátu serveru

Certifikát serveru šifruje a dešifruje soubory mezi serverem a klientem. Klient se připojuje k serveru s pomocí šifrovacího klíče, stáhne soubor a pak dešifruje klíč pro ověření jeho pravosti. Pokud na serveru změníte certifikát, aniž byste manuálně aktualizovali klienta, šifrované spojení mezi serverem a klientem se naruší.
Certifikát serveru musíte aktualizovat v následujících situacích:
 • Opětovně instalujete
  Symantec Endpoint Protection Manager
  bez použití souboru pro obnovení. Aktualizujete certifikát pro obnovení dřívějšího certifikátu, který klienti již používají.
 • Jeden server pro správu nahradíte jiným a použijete pro něj stejnou IP adresu a stejný název serveru.
 • Po obnovení po katastrofě použijete nesprávný certifikát serveru (.JKS).
 • Zakoupili jste jiný certifikát a chcete jej použít místo výchozího certifikátu .JKS.
 1. Aktualizace nebo obnovování certifikátu serveru
 2. V konzole klikněte na položku
  Správce
  a poté na položku
  Servery
  .
 3. V části
  Servery
  ,
  Místní lokace
  klepněte na server pro správu, u kterého chcete aktualizovat certifikát serveru.
 4. V části
  Úlohy
  klepněte na možnost
  Správa certifikátu serveru
  a potom na tlačítko
  Další
  .
 5. Na panelu
  Správa certifikátu serveru
  klepněte na možnost
  Aktualizovat certifikát serveru
  , klepněte na tlačítko
  Další
  a klepněte na tlačítko
  Ano
  .
  Chcete-li zachovat spojení serveru a klienta, vypněte zabezpečená připojení.
 6. Na panelu
  Aktualizace certifikátu serveru
  vyberte certifikát, na jehož verzi chcete provést aktualizaci, a poté klikněte na tlačítko
  Další
  .
 7. V případě použití každého z těchto typů certifikátu postupujte podle pokynů na panelech a poté klikněte na tlačítko
  Dokončit
  .
  Certifikáty záložního serveru jsou v
  SEPM_Install
  \Server Private Key Backup\recovery_
  časové razítko
  .zip
  . Heslo pro soubor s klíčem najdete v souboru
  settings.properties
  v tomtéž souboru
  .zip
  . Heslo se zobrazí v řádku
  keystore.password=
  .
  SEPM_Install
  ve výchozím nastavení je C:\Program Files\Symantec\
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  V případě 32bitových systémů, které používají verzi 12.1.x, to je složka C:\Program Files (x86)\Symantec\
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 8. Pro použití nového certifikátu je třeba znovu spustit následující služby:
  • službu
   Symantec Endpoint Protection Manager
   ,
  • službu
   Symantec Endpoint Protection Manager
   Webserver,
  • Služba API
   Symantec Endpoint Protection Manager
   (od 14)