Osvědčené postupy obnovení po havárii pro aplikaci Endpoint Protection

V rámci opatření pro případ selhání hardwaru nebo poškození databáze je vhodné zálohovat informace shromážděné po instalaci aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Příprava na obnovení po havárii
Základní kroky v rámci přípravy na zotavení po nehodě
Krok
Popis
Krok 1: Zálohování databáze
Databázi zálohujte pravidelně (nejlépe jednou týdně).
Ve výchozím nastavení se složka se zálohou databáze ukládá do následujícího umístění:
C:\Program Files (x86)\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
\data\backup
Záložní soubor má název
datum
_
časové razítko
.zip.
Krok 2: Zálohování souboru pro obnovení po havárii
Soubor pro obnovení obsahuje šifrované heslo, ID domény se soubory úložiště klíčů, soubory s certifikáty a licencemi a čísla portů. Standardně se soubor nachází v následujícím adresáři:
C:\Program Files (x86)\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
\Server Private Key Backup\recovery_
timestamp
.zip
Soubor pro obnovení obsahuje pouze ID výchozí domény. Pokud používáte více domén, soubor pro obnovení nebude tyto informace obsahovat. Při zotavení po katastrofě je nutné domény znovu přidat.
Krok 3: Aktualizace nebo zálohování certifikátu serveru (volitelné)
Pokud certifikát podepsaný sám sebou aktualizujete na jiný typ, server pro správu vytvoří nový soubor pro obnovení. Díky skutečnosti, že soubor pro obnovení obsahuje časové razítko, můžete určit, který soubor je nejnovější.
Krok 4: Uložení adresy IP a názvu hostitele serveru pro správu do textového souboru (volitelné)
Pokud došlo k závažnému selhání hardwaru, je nutné server pro správu znovu nainstalovat s adresou IP a názvem hostitele použitými v původním serveru pro správu.
Přidejte adresu IP a název hostitele do testového souboru (např.):
Backup.txt
.
Krok 5: Uložení zálohy dat do bezpečného umístění mimo firmu
Zkopírujte soubory zálohované v předchozích krocích na jiný počítač
Obnovení po havárii
Proces pro provádění obnovení po havárii uvádí kroky k obnovení prostředí
Symantec Endpoint Protection
v případě selhání hardwaru nebo poškození databáze.
Před provedením těchto kroků se přesvědčte, že jste vytvořili soubory zálohy a soubory pro obnovení.
Proces zotavení po havárii
Krok
Akce
Krok 1: Přeinstalujte aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager pomocí souboru pro obnovení po havárii.
Po opětovné instalaci serveru pro správu můžete obnovit soubory uložené po úvodní instalaci.
Pokud přeinstalujete
Symantec Endpoint Protection Manager
na jiný počítač a bez použití obnovovacího souboru, musíte vygenerovat nový certifikát serveru.
Krok 2: Obnovte databázi.
Při obnovení databáze můžete, ale nemusíte použít zálohu databáze.
Krok 3: Znovu zajistěte soulad se standardem FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2. (Volitelné)
Pokud používáte verzi aplikace
Symantec Endpoint Protection
kompatibilní se standardem FIPS a požadujete soulad se standardem FIPS, je po obnovení aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
nutné znovu zajistit soulad se standardem FIPS.
Toto nastavení není uloženo v souboru pro obnovení po havárii.