Opětovná instalace a konfigurace aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager

Pokud je třeba server pro správu znovu nainstalovat nebo nakonfigurovat, můžete všechna nastavení naimportovat s využitím souboru pro zotavení po katastrofě. Software můžete znovu nainstalovat na stejný počítač, do stejného instalačního adresáře. Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
během instalace vytvoří soubor pro obnovení. Tento postup můžete také použít k opětovné konfiguraci stávajícího umístění nebo k nainstalování dalšího umístění za účelem replikace.
 1. Pokud chcete přeinstalovat server pro správu, odinstalujte stávající server pro správu.
 2. Nainstalujte server z instalačního souboru.
 3. Na panelu
  Vítejte
  se ujistěte, že je zaškrtnuta volba
  Pomocí souboru obnovení obnovit komunikaci s dříve zavedenými klienty
  a klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Ve výchozím nastavení se soubor pro obnovení nachází zde:
  C:\Program Files (x86)\Symantec\
  Symantec Endpoint Protection Manager
  \Server Private Key Backup
  . Soubor pro obnovení znovu připojí vaše klienty k produktu
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 4. Postupujte podle pokynů v každém okně. Ve většině případů je možné použít výchozí nastavení. Pokud se znovu nainstalovaný server připojuje k existující databázi, změňte nastavení databáze tak, aby odpovídalo nastavení stávající databáze.
  V případě potřeby je možné databázi také obnovit. Je-li však databáze aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  v jiném počítači nebo není-li nějak poškozena, není ji třeba obnovovat.
 5. K opětovné konfiguraci serveru pro správu klikněte na položky
  Start > Všechny programy > Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec Endpoint Protection Manager Tools > Průvodce konfigurací serveru pro správu
  .
 6. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Chcete-li znovu nakonfigurovat server pro správu na existujícím umístění, klikněte na položku
   Znovu nakonfigurovat server pro správu
   .
  • Chcete-li znovu nakonfigurovat server pro správu za účelem replikace dat s existujícím umístěním, klikněte na položku
   Znovu nakonfigurovat server pro správu za účelem replikace s jiným umístěním
   .
   Tato možnost znovu nakonfiguruje místně nainstalovaný server pro správu za účelem vytvoření nového umístění a replikace dat s jiným existujícím umístěním ve vaší síti. Rovněž platí, že pokud máte dvě nereplikující umístění, můžete pomocí této volby převést jedno z umístění na umístění, které se replikuje s druhým umístěním.
   Pokud ponecháte pole
   Pomocí souboru obnovení obnovte komunikaci s dříve zavedenými klienty
   zaškrtnuté, bude instalace pokračovat. Ignoruje však výchozí ID domény v souboru pro obnovení a používá ID domény partnera pro replikaci. Po dokončení rekonfigurace se nemusí připojení existujících klientů podařit kvůli změně ID domény.
 7. Postupujte podle pokynů v každém okně.