Obnovování databáze

Dojde-li k poškození dat, nebo je-li třeba provést zotavení po katastrofě, můžete databázi obnovit. Aby bylo možné databázi obnovit, je nutné ji napřed zálohovat.
Databázi je třeba obnovit pomocí stejné verze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, kterou jste použili k zálohování databáze. Databázi můžete obnovit na stejném počítači, na kterém jste ji původně nainstalovali, nebo na počítači jiném.
Dokončení obnovování databáze může trvat několik minut.
Obnovení databáze pomocí zálohy databáze:
 1. Zastavte službu serveru pro správu.
 2. V nabídce
  Start
  klepněte na možnost
  Všechny programy > Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec Endpoint Protection Manager Tools > Database Back Up and Restore
  .
 3. V dialogovém okně
  Database Back Up and Restore
  klepněte na možnost
  Obnovit
  .
 4. Klepnutím na tlačítko
  Ano
  potvrďte obnovení databáze.
 5. V dialogovém okně
  Obnovit lokaci
  vyberte soubor zálohy databáze a poté klepněte na možnost
  OK
  .
 6. Vyhledejte kopii souboru se zálohou databáze, kterou jste vytvořili při zálohování databáze. Ve výchozím nastavení se záložní databázový soubor jmenuje
  date_timestamp
  .zip.
 7. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 8. Klikněte na tlačítko
  Ukončit
  .
 9. Znovu spusťte službu serveru pro správu.
Obnovení databáze bez zálohy databáze:
V následujících případech možná budete potřebovat obnovit databázi bez zálohy databáze:
 1. Zálohujte soubory zásad.
  Exportované soubory zásad naimportujete po přeinstalaci databáze.
 2. Pokud máte více domén, vytvořte textový soubor s názvem SEPBackup.txt a přidejte libovolné ID domény. (Volitelné)
  Chcete-li uložit informace o serveru pro správu, přidejte IP adresu a název hostitele serveru pro správu do souboru.
 3. Zastavte službu serveru pro správu.
 4. Znovu nakonfigurujte server pro správu pomocí průvodce konfigurací serveru pro správu a souboru obnovení.
 5. Ve znovu nakonfigurované databázi
  Symantec Endpoint Protection Manager
  v následujícím souboru:
  SEPM_Install
  /tomcat/etc/conf.properties
  Výchozí hodnota pro
  SEPM_Install
  is C:/Program files (x86)/Symantec/
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  Změna:
  scm.agent.groupcreation=false
  na
  scm.agent.groupcreation=true
  Tato úprava umožní automatické vytvoření skupin klienta. V opačném případě se klienti znovu zobrazí ve výchozí skupině při přihlášení.
  Klienti mohou komunikovat s aplikací
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , avšak v konzoli se zobrazí znovu pouze po dalším přihlášení.