Export a import nastavení serveru

Soubor vlastností serveru obsahuje nastavení serveru pro
Symantec Endpoint Protection Manager
. V následujících situacích bude možná nutné exportovat a importovat soubor vlastností serveru:
 • K opětovné instalaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  použijte soubor pro obnovení po katastrofě.
  Soubor pro obnovení po katastrofě neobsahuje nastavení serveru. Při opětovné instalaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  ztratíte všechny dříve provedené změny výchozích nastavení serveru. K opětovnému importování změněných nastavení serveru můžete použít exportovaný soubor vlastností serveru.
 • Symantec Endpoint Protection Manager
  instalujte v testovacím prostředí a pak v pracovním prostředí instalujte server pro správu. Exportovaný soubor vlastností serveru můžete importovat do pracovního prostředí.
 1. Pokud chcete exportovat nastavení serveru, klikněte v konzoli na možnost
  Správce
  a poté klikněte na možnost
  Servery
  .
 2. V části
  Servery
  rozbalte položku
  Lokální umístění (umístění
  název_umístění
  )
  a vyberte server pro správu, který chcete exportovat.
 3. Klikněte na položku
  Exportovat vlastnosti serveru
  .
 4. Zvolte umístění, do kterého má být soubor uložen, a určete název souboru.
 5. Klikněte na možnost
  Exportovat
  .
 6. Pokud chcete importovat nastavení serveru, klikněte v konzoli na možnost
  Správce
  a poté klikněte na možnost
  Servery
  .
 7. V části
  Servery
  rozbalte položku
  Lokální umístění (umístění
  název_umístění
  )
  a vyberte server pro správu, do kterého chcete importovat nastavení.
 8. Klikněte na položku
  Importovat vlastnosti serveru
  .
 9. Vyberte soubor, který chcete importovat a klikněte na tlačítko
  Importovat
  .
 10. Klikněte na tlačítko
  Ano
  .