Údržba databáze

Aplikace
Symantec Endpoint Protection
(SEPM) podporuje databázi Microsoft SQL Server Express i databázi Microsoft SQL Server. Pokud máte více než 5000 klientů, měli byste použít databázi Microsoft SQL Server.
Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
automaticky nainstaluje databázi Microsoft SQL Server Express. Databázi SQL Server Express můžete nainstalovat také samostatně. Databáze obsahuje informace o bezpečnostních zásadách, nastavení konfigurace, data o útocích, protokoly a zprávy. Ve verzi 14.3 RU1 nahrazuje vestavěnou databázi databáze SQL Server Express.
Po instalaci aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
se server pro správu začne po několika týdnech či měsících zpomalovat. Výkon serveru pro správu můžete vylepšit snížením úložného prostoru databáze a naplánováním různých úloh údržby databáze.
Úlohy správy databáze
Úloha
Popis
Plánování pravidelného zálohování databáze
Pro případ, že by došlo k poškození databáze, je nutné naplánovat pravidelné zálohování databáze.
Případně, aby se zabránilo automatickému čištění databáze, dokud nedojde k zálohování, můžete data z databáze vyčistit ručně.
Plánování úloh údržby databáze
Délku interakce mezi serverem pro správu a databází je možné urychlit naplánováním úloh údržby databáze. Můžete naplánovat server pro správu tak, aby následující úlohy prováděl okamžitě nebo až tehdy, když na klientských počítačích nejsou uživatelé.
  • Odstraňte nepoužívaná data z protokolu transakcí.
  • Přestavějte indexy databázových tabulek, aby se zlepšili možnosti řazení databáze a vyhledávání v ní.
Periodická kontrola velikosti souboru databáze
Zajistěte, aby databáze nedosáhla maximální velikosti souboru. Databáze Microsoft SQL Server Express má limit velikosti 10 GB. Pokud nainstalujete databázi SQL Server Express při instalaci aplikace SEPM, aplikace vás na přiblížení k limitu upozorní.
Výpočet úložného prostoru databáze, který potřebujete
Před rozhodnutím, jak snížit objem úložného prostoru, vypočítejte celkový objem místa na disku, které potřebujete.
Prostor zabíraný databází závisí na následujících faktorech:
Další informace o výpočtu potřebného místa na pevném disku naleznete v dokumentu společnosti Symantec Symantec Endpoint Protection Sizing and Scalability Best Practices (Nejlepší postupy pro dimenzování a škálování aplikace Symantec Endpoint Protection).
Snížení objemu dat protokolu
Databáze neustále přijímá a ukládá položky do souborů protokolu. Údaje uložené v databázi je třeba spravovat, aby údaje nezabíraly veškeré volné místo na disku. Příliš mnoho údajů může způsobit zhroucení počítače, na kterém databáze běží.
Objem protokolovaných dat je možné snížit provedením následujících úkonů:
Export protokolovaných dat na jiný server
Z bezpečnostních důvodů může být potřeba mnoho záznamů protokolu uchovávat delší dobu. Aby se objem protokolovaných dat klienta udržel na nízké úrovni, je možné protokolovaná data exportovat na jiný server.
Pro případ, že bude jeden ze serverů mimo provoz, můžete nakonfigurovat několik serverů pro správu, aby přijímaly data protokolu.
Vytvoření instalačních balíků klienta pouze s potřebnou ochranou
Čím více ochranných funkcí s klientem nainstalujete, tím více místa informace klienta zaberou v databázi. Vytvářejte instalační balíky klienta pouze s takovou úrovní ochrany, kterou klientský počítač potřebuje. Čím více skupin přidáte, tím více místa informace klienta zaberou v databázi.
Použítí poskytovatele aktualizací skupiny ke stažení obsahu
Pokud máte malou šířku pásma nebo více než 100 klientských počítačů, používejte ke stahování obsahu poskytovatele aktualizací skupiny. Například 2 000 klientů používajících poskytovatele aktualizací skupiny představuje při stahování obsahu ekvivalent používání čtyř až pěti serverů pro správu.
Ke snížení využitého místa na disku a velikosti databáze můžete snížit počet revizí obsahu, které budou na serveru uloženy.
Obnovit databázi
Poškozenou databázi můžete obnovit na stejném počítači, na kterém jste ji původně nainstalovali. Případně můžete databázi nainstalovat na jiný počítač.
Informace v databázi jsou uloženy v tabulkách, také známých jako schéma databáze. Může být zapotřebí schéma pro zápis dotazů v přizpůsobených zprávách. Další informace najdete v části: