Informace o zvětšování místa na disku serveru pro data protokolů klientů

Konfigurace, při níž jsou velké objemy dat klientských protokolů odesílány na server v krátkých intervalech, může způsobit potíže s dostatkem místa na disku serveru. Pokud musíte odesílat velká množství dat klientských protokolů, můžete těmto problémům předejít nastavením některých výchozích hodnot. Při zavádění klientů sledujte místo na serveru v adresáři pro vkládání protokolů a výchozí hodnoty nastavte podle potřeby.
Výchozí adresář, v němž jsou protokoly převáděny na soubory DAT a pak zapisovány do databáze, je v následujícím výchozím umístění:
C:\Program Files (x86)\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
\​data\​inbox\​log
.
Chcete-li upravit hodnoty, které řídí dostupné místo na serveru, změňte je v registru systému Windows. Klíče registrů systému Windows, které je nutné změnit, se nacházejí na serveru v umístění HKEY_LOCAL_MACHINE\​SOFTWARE\​Symantec\​Symantec Endpoint Protection\SEPM.
Klíče registrů systému Windows, které obsahují nastavení odesílání protokolů obsahuje seznam klíčů registrů systému Windows a jejich výchozí hodnoty a popis činnosti.
Klíče registrů systému Windows, které obsahují nastavení odesílání protokolů
Název hodnoty
Popis
MaxInboxSpace
Hodnota určuje místo přidělené adresáři, kde jsou soubory protokolů před uložením do databáze převáděny na soubory .dat.
Výchozí hodnota je 8 GB.
MinDataFreeSpace
Hodnota určuje minimální množství místa, které v tomto adresáři musí zůstat volné. Pomocí tohoto klíče je možné zajistit, aby další aplikace, které používají tentýž adresář, měly dostatek místa ke spouštění a nesnížil se jejich výkon.
Výchozí hodnota je 200 MB.
IntervalOfInboxSpaceChecking
Hodnota určuje dobu, po kterou server pro správu vyčká, než zkontroluje množství místa ve schránce, které je k dispozici pro data protokolů.
Výchozí hodnota je 30 sekund.