Určení velikosti protokolu klienta a volba protokolů k odeslání na server pro správu

Zásady společnosti mohou vyžadovat delší dobu uchovávání událostí protokolu v databázi. Můžete konfigurovat počet uchovávaných položek protokolů a také počet dnů, po které se jednotlivé položky v protokolech klientů mají uchovávat.
Můžete konfigurovat, zda nahrát každý typ protokolu klientů na server. Rovněž můžete konfigurovat maximální velikost nahraných souborů. Pokud se rozhodnete nenahrávat protokoly klientů, nemůžete provádět následující úkoly:
 • Nebudete moci zobrazovat data protokolů klientů z konzoly
  Symantec Endpoint Protection Manager
  pomocí karty
  Protokoly
  na stránce
  Monitory
  .
 • Při zálohování databáze nebude moci zálohovat protokoly klientů.
 • Nebude moci exportovat data protokolů klientů do souboru nebo do centrálního protokolovacího serveru.
Některá nastavení protokolů klientů jsou specifická pro určitou skupinu a některá se nastavují v zásadách ochrany před viry a spywarem, které lze použít na určité umístění. Pokud chcete, aby byla všechna nastavení protokolů vzdálených klientů a místních klientů odlišná, musíte ke správě klientů použít skupiny namísto umístění.
 1. Určení velikosti protokolu klienta a volba protokolů k odeslání na server pro správu
 2. Na konzole klepněte na možnost
  Klienti
  a vyberte skupinu.
 3. Na kartě
  Zásady
  klikněte na možnost
  Protokol klienta
  .
 4. V dialogovém okně
  Nastavení protokolu klienta
  pro
  název skupiny
  nastavte maximální velikost souboru a počet dní, po které mají být položky protokolu uchovány.
 5. U všech typů protokolů, které mají klienti odesílat do serveru, zaškrtněte políčko
  Odeslat na server pro správu
  .
 6. U protokolů
  zabezpečení
  nebo
  provozu
  nastavte dobu činnosti a nečinnosti regulátoru.
 7. Klikněte na tlačítko
  OK
  .