Určení velikosti protokolu a doby uchovávání položek protokolu v databázi

Chcete-li získat lepší kontrolu nad využitím místa na disku, můžete snížit počet záznamů protokolu uchovávaných v databázi. Můžete nakonfigurovat také počet dnů, po který se položky mají uchovávat.
Informace o protokolech na kartě
Protokoly
konzoly
Symantec Endpoint Protection Manager
na stránce
Monitory
jsou uspořádány v logických skupinách, aby bylo usnadněno jejich prohlížení. Názvy protokolů na kartě
Nastavení protokolu vlastností lokace
odpovídají spíše obsahu protokolů než typům protokolů uvedeným na kartě
Protokoly
na stránce
Monitory
.
 1. Určení velikosti protokolu a doby uchovávání položek protokolu v databázi
 2. V konzole klikněte na položku
  Správce
  .
 3. V části
  Servery
  rozbalte možnost
  Místní lokace
  a klepněte na databázi.
 4. V části
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Upravit vlastnosti databáze
  .
 5. Na kartě
  Nastavení protokolu
  nastavte pro každý typ protokolu počet položek a počet dnů, po který mají být tyto položky uchovávány.
 6. Klikněte na tlačítko
  OK
  .