Nastavení zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení

Klientské počítače musí mít možnost připojit se kdykoliv k serveru pro správu kvůli stahování zásad zabezpečení a přijímání událostí protokolu. Pokud bude server pro správu nedostupný, k zachování komunikace s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager je nutné nastavit zotavení při selhání. Vyrovnání zatížení se používá k distribuci správy klientů mezi několika servery pro správu využívajícími seznam serverů pro správu.
Následující tabulka obsahuje informace o úkolech, které je třeba provést k nastavení zotavení po selhání a vyrovnání zátěže.
Postup nastavení zotavení při selhání a vyrovnání zátěže
Úlohy
Popis
Přečtěte si informace o zotavení při selhání a vyrovnání zátěže.
Tyto informace jsou důležité při konfiguraci zotavení serverů pro správu po selhání a vyrovnání zátěže.
Nainstalujte další servery pro správu.
Mnoho klientů pro každý server pro správu závisí na několika faktorech, jako je například velikost protokolu.
Chcete-li vypočítat, kolik serverů pro správu potřebujete, viz:
Přidání serverů pro správu do seznamu serverů pro správu
Při nastavování vyrovnávání zatížení přidáváte na seznam serverů pro správu více serverů pro správu. Podle potřeby můžete použít výchozí seznam serverů pro správu nebo vytvořit seznam nový a servery pro správu přidat do něj. Seznam serverů pro správu obsahuje adresy IP nebo názvy hostitelů serverů pro správu, ke kterým se klienti mohou připojit.
Přiřazení vlastního seznamu serverů pro správu ke skupině
Po vytvoření vlastního seznamu serverů pro správu je třeba tento seznam přiřadit ke skupině.
Pokud se server pro správu odpojí nebo klient a server pro správu nekomunikují, měli byste také tento problém vyřešit.