Informace o zotavení při selhání a rozložení zatížení

Je možné instalovat dva nebo více serverů pro správu, které komunikují s jednou databází, a konfigurovat je pro zotavení při selhání a vyrovnávání zátěže.
K vyrovnání zatížení dochází se seznamem serverů pro správu s prioritami, který je přiřazený skupině. Pro automatické rozložení zatížení doporučujeme v umístění použít alespoň dva servery pro správu. Abyste chránili své klienty proti selhání jednotlivého serveru pro správu, můžete nainstalovat více serverů pro správu než je třeba. Ve vlastním seznamu serverů pro správu jsou jednotlivým serverům přiřazeny úrovně priority. Klient, který přichází do sítě, si k připojení náhodně vybere některý server s prioritou jedna. Pokud první server, k němuž se pokusí připojit není dostupný a v seznamu existují další servery s prioritou jedna, pokusí se náhodně připojit k jinému serveru. Není-li k dispozici žádný server s prioritou jedna, pokusí se klient o připojení k některému ze serverů v seznamu, jehož priorita má hodnotu 2. Tato metoda distribuce připojení klientů slouží k náhodnému rozdělení zátěže klientů mezi servery pro správu.
Následující diagram znázorňuje součásti v různých podsítích. Servery pro správu a databázové servery mohou být ve stejných podsítích. Servery jsou označeny čísly 1 a 2, která značí konfiguraci pro zotavení při selhání.
V konfiguraci pro zotavení při selhání všichni klienti odesílají a přijímají přenosy ze serveru 1. Pokud se server 1 vypne, všichni klienti odesílají a přijímají přenosy ze serveru 2, dokud se server 1 nevrátí zpět online. Databáze je znázorněna jako vzdálená instalace, ale lze ji nainstalovat také na počítač s nainstalovanou aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Pokud máte v úmyslu používat místní servery, můžete také zvážit zotavení pro aktualizace obsahu. Seznam zdrojů aktualizací s prioritami mohou používat také všechny komponenty, které spouští službu LiveUpdate. Vaše servery pro správu mohou používat místní server LiveUpdate a zotavení provádět na serverech LiveUpdate na jiných fyzických umístěních.
Použití interních serverů LiveUpdate, poskytovatelů aktualizací skupiny a replikace umístění neposkytuje funkci vyrovnání zátěže. Nenastavujte pro vyrovnávání zatížení více lokací.
Ve verzi 14.3 MPX a starších můžete zotavení při selhání a vyrovnávání zátěže nastavit pouze s použitím databáze Microsoft SQL Server. Pokud chcete použít zotavení při selhání u vestavěné databáze, je třeba provést replikaci. Společnost Symantec doporučuje při použití replikace s vestavěnou databází nekonfigurovat vyrovnávání zátěže, protože by mohlo dojít k nekonzistenci dat a jejich ztrátě.