Přiřazení seznamu serverů pro správu skupině a umístění

Jakmile přidáte zásadu, je nutné ji přiřadit skupině nebo umístění, nebo oběma. Seznam serverů pro zprávu můžete také použít k přesunu skupiny klientů z jednoho serveru pro správu na druhý.
Před přiřazením seznamu musí být dokončeno přidání nebo úprava seznamu serverů pro správu.
 1. Pokud chcete skupině a umístění přiřadit seznam serverů pro správu, klikněte v konzoli na možnost
  Zásady
  .
 2. Na stránce
  Zásady
  rozbalte položku
  Součásti zásad
  a potom klepněte na položku
  Seznamy serverů pro správu
  .
 3. V podokně
  Seznamy serverů pro správu
  vyberte seznam serverů pro správu, který chcete přiřadit.
 4. V části
  Úlohy
  klepněte na možnost
  Přiřadit seznam
  .
 5. V dialogovém okně
  Použít seznam serverů pro správu
  , zaškrtněte skupiny a umístění, pro které si přejete seznam serverů pro správu použít.
 6. Klepněte na tlačítko
  Přiřadit
  .
 7. Klikněte na tlačítko
  Ano
  .
 8. Pokud chcete skupině nebo umístění na stránce Klienti přiřadit seznam serverů pro správu, klikněte v konzoli na možnost
  Klienti > Zásady
  .
 9. Na kartě
  Zásady
  vyberte skupinu a zrušte zaškrtnutí položky
  Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny
  .
  Dokud skupina dědí zásady a nastavení z nadřazené skupiny, nelze u ní změnit žádná nastavení komunikace.
 10. Na kartě
  Zásady a nastavení nezávislá na umístění
  klepněte na položku
  Nastavení komunikace
  .
 11. V části
  Nastavení komunikace skupiny
  název skupiny
  v části
  Seznam serverů pro správu
  vyberte seznam serverů pro správu.
  Vybraná skupina bude tento seznam serverů pro správu používat při komunikaci se serverem pro správu.
 12. Klikněte na tlačítko
  OK
  .