Konfigurace seznamu serverů pro správu za účelem vyrovnání zatížení

Standardně mají servery pro správu přiřazenou stejnou prioritu při konfiguraci pro zotavení při selhání a rozložení zátěže. Pokud chcete výchozí prioritu po instalaci změnit, můžete tak učinit za použití konzoly aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
. Vyrovnání zatížení lze konfigurovat pouze tehdy, když lokace obsahuje více než jeden server pro správu.
K vyrovnávání zatížení dochází u serverů, kterým je přiřazena priorita 1 v seznamu serverů pro správu. Pokud je více serverům přiřazena priorita 1, klienti náhodně vyberou jeden ze serverů a naváží s ním komunikaci. Pokud všechny servery s prioritou 1 selžou, klienti se budou připojovat k serveru s prioritou 2.
Chcete-li zajistit vyrovnávání zátěže i cestování:
 • Povolte službu DNS a zadejte název domény jako jedinou položku do vlastního seznamu serverů pro správu.
 • Povolte funkci sledování umístění aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  a pro jednotlivá umístění použijte vlastní seznamy serverů pro správu. Pro každou ze svých lokací vytvořte alespoň jedno umístění.
 • Je možné použít hardwarové zařízení, které zajišťuje zotavení při selhání a vyrovnání zátěže. Zařízení tohoto typu často nabízejí i možnost nastavení cestování.
 1. Konfigurace seznamu serverů pro správu za účelem vyrovnání zatížení
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Zásady
  .
 3. Rozbalte možnost
  Součásti zásad
  a klepněte na možnost
  Seznam serverů pro správu
  .
 4. V části
  Úlohy
  klepněte na položku
  Přidat seznam serverů pro správu
  .
 5. V dialogovém okně
  Seznam serverů pro správu
  klepněte na možnosti
  Přidat > Nový server
  .
 6. V dialogovém okně
  Přidat server pro správu
  v poli
  Adresa serveru
  zadejte úplný název domény nebo adresu IP serveru pro správu.
  Pokud zadáte adresu IP, ujistěte se, že je statická a že ji všichni klienti dokáží rozpoznat.
 7. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 8. Přidejte podle potřeby další servery.
 9. Pokud chcete nakonfigurovat vyrovnávání zátěže na jiném serveru pro správu, klepněte na možnosti
  Přidat > Nová priorita
  .
 10. Pokud chcete změnit prioritu serveru pro vyrovnávání zátěže, vyberte server a klikněte na možnost
  Přesunout nahoru
  nebo
  Přesunout dolů
  .
 11. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
  Potom je třeba použít seznam serverů pro správu na skupinu.