Instalace serveru pro správu pro zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení

Konfigurace zotavení při selhání se používají k udržování komunikace, pokud klienti nemohou komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager. Vyrovnávání zatížení se používá k distribuci správy klientů mezi servery pro správu. Zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení lze konfigurovat přiřazením priorit serverům pro správu v seznamech serverů pro správu.
Instalace pro převzetí služeb při selhání a vyrovnávání zatížení jsou podporovány, pouze pokud původní aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
používá databázi Microsoft SQL Server. Soubory nativního klienta serveru SQL musí být také nainstalovány na počítači, který používáte pro převzetí služeb při selhání nebo vyrovnávání zatížení.
 1. Instalace serveru pro správu pro zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení:
 2. Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
 3. Na panelu
  Průvodce konfigurací serveru pro správu
  zaškrtněte možnost
  Vlastní konfigurace
  a poté klikněte na tlačítko
  Další
  .
 4. Vyberte počet klientů, které bude server spravovat a klepněte na tlačítko
  Další
  .
 5. Označte možnost
  Instalovat další server správy k existujícímu webu
  a potom klepněte na tlačítko
  Další
  .
 6. Na panelu Informace o serveru potvrďte nebo změňte výchozí hodnoty a klikněte na tlačítko
  Další
  .
 7. V dialogovém okně
  Microsoft SQL Server Information
  klikněte ve zprávě o instalaci nástrojů klienta serveru SQL na tlačítko
  OK
  .
 8. Zadejte hodnoty vzdáleného serveru do následujících textových polí:
  Krok jedna
  říká aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , kde na síti najít server SQL, který obsahuje název hostitele, název instance a port.
  Vyberte také typ ověření včetně ověřování systému Windows nebo ověření SQL.
  • Databázový server
   \
   název_instance
   Port serveru SQL
   Název databáze
   Složka klienta SQL
   (na místním počítači)
   Pokud v tomto textovém poli není již automaticky vyplněna správná cesta, potom nástroj Microsoft SQL Client Utility není nainstalován nebo je nainstalován nesprávně.
 9. Krok dva
  říká aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , jak se ověřit na serveru SQL a obsahuje název databáze, uživatele databáze a heslo uživatele databáze.
  Tyto informace by vám měly být dostupné již v době, kdy jste nainstalovali první server pro správu pro dané umístění.
 10. Klikněte na tlačítko
  Další
  .
 11. Zadejte a potvrďte heslo účtu správce aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
  Volitelně zadejte e-mailovou adresu správce.
 12. Klikněte na tlačítko
  Další
  .
 13. Při upozornění si přečtěte textovou zprávu a poté klikněte na tlačítko
  OK
  .
 14. Na panelu
  Server pro správu dokončen
  klikněte na tlačítko
  Dokončit
  .