Nastavení umístění a replikace

Umístění sestává z jedné databáze a jednoho či více serverů pro správu a klientů. Aplikace
Symantec Endpoint Protection
je ve výchozím nastavení zavedena jako jedno umístění. Organizace s více než jedním datovým centrem nebo fyzickým místem zpravidla vyžadují několik umístění.
Konfigurace replikace se používají pro rezervní účely. Data z jedné databáze jsou replikována nebo duplikována do jiné databáze. Pokud jedna databáze selže, můžete stále spravovat a řídit všechny klienty, protože druhá databáze obsahuje informace o klientech.
Postup nastavení umístění a replikace
Úlohy
Popis
Krok 1: Určete, jestli potřebujete přidat další umístění.
Před nastavením více umístění a replikace se ujistěte, že se jedná o nutný krok. Společnost Symantec doporučuje nastavit více umístění pouze za určitých okolností a doporučuje přidat do každé farmy umístění maximálně pět umístění. Pokud se rozhodnete dodatečné umístění přidat, rozhodněte, který návrh umístění bude pro vaši organizaci nejvhodnější.
Krok 2: Nainstalujte aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
v prvním umístění.
Při první instalaci aplikace
Symantec Endpoint Protection
bude podle výchozího nastavení nainstalováno první umístění, neboli lokální umístění.
Krok 3: Nainstalujte aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
v druhém umístění
Nainstalováním druhého serveru pro správu vytvoříte druhé umístění. Druhé umístění je klasifikováno jako vzdálené umístění a server pro správu se nazývá partnerem pro replikaci. Replikace je prováděna podle výchozího plánu nastaveného při přidání druhého umístění během počáteční instalace. Po přidání partnera pro replikaci můžete změnit plán replikace a typ replikovaných dat.
Při první replikaci databáze mezi dvěma umístěními nechte replikaci, aby proběhla až do konce. Dokončení může trvat dlouho, protože probíhá replikace celé databáze.
Místo čekání na plánovanou replikaci databáze je vhodné data replikovat okamžitě. Plán replikace je možné také změnit tak, aby k replikaci došlo dříve nebo později.
Pokud aktualizujete server pro správu na jedné stránce, musíte aktualizovat verzi serveru pro správu na všech stránkách.
Krok 4: Zkontrolujte historii událostí replikace (volitelné).
Pokud je třeba zkontrolovat, zda došlo k replikaci, nebo vyřešit problémy s událostmi replikace, nahlédněte do systémového protokolu.
V druhém serveru pro správu si zobrazte protokol systému. Soubory pro typ události
Administrativní
>
Události replikace
.
Rovněž je možné znovu konfigurovat server pro správu za účelem replikace dat s aktuálně existujícím umístění v síti. Nebo pokud máte dvě nereplikující umístění, můžete převést jedno z umístění na umístění, které se replikuje s druhým umístěním.