Změna četnosti replikace a obsahu

Ve výchozím nastavení je výskyt replikace naplánován automaticky po instalaci druhého umístění a serveru pro správu. K replikaci dochází podle výchozího plánu jako součást instalace druhého serveru pro správu. Nicméně může být nutné změnit četnost na základě doby, jak dlouho replikace trvá. Můžete změnit frekvenci buď v místní lokalitě nebo v nové lokalitě, ale společnost Symantec doporučuje nakonfigurovat replikaci nejprve v nové lokalitě. Plán u obou umístění je při další replikaci obou umístění stejný. Plánovanou replikaci zahajuje server s nižším číslem ID. Databáze každého umístění, které je nakonfigurováno jako nový partner pro replikaci, bude vždy přespána databází z lokálního umístění určenou v novém umístění.
V obou umístěních jsou automaticky sdíleny skupiny a zásady. Můžete zvolit, zda chcete replikovat protokoly, instalační balíčky klienta nebo obsah aktualizace LiveUpdate v závislosti na dostupném místě na disku.
Čas potřebný k replikaci závisí na velikosti databáze a rychlosti připojení mezi umístěními. Nejprve vyzkoušejte cyklus replikace a zjistěte, jak dlouho jeho dokončení potrvá. Replikaci je vhodné naplánovat podle této doby. Zároveň je nutné, aby se tato doba nepřekrývala s časem, kdy servery pro správu provádějí duplikaci dat. Klientské balíčky i obsah aktualizací LiveUpdate mohou obsahovat velké množství dat. Data v klientském balíčku mohou zabírat až 5 GB. Klientské instalační balíčky mohou vyžadovat až 500 MB místa na disku. Plánujete-li replikaci protokolů, ujistěte se, že máte ve všech serverech replikačních partnerů dostatek diskového prostoru pro dodatečné protokoly.
Pokud po prvotní replikaci celé databáze budete později replikovat pouze zásady, klienty a skupiny (nikoli protokoly), následující replikace budou poměrně malé. Ověřte, zda servery pro správu mají dostatek dostupného místa na disku k replikaci na základě četnosti a obsahu.
Změna četnosti replikace a plánu:
 1. V konzoli klikněte na možnost
  Správce
  >
  Servery
  .
 2. V části
  Servery
  >
  Lokální umístění
  rozbalte položku
  Partneři replikace
  a vyberte umístění, se kterým chcete replikaci provádět.
 3. V části
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Upravit vlastnosti partnera replikace
  .
 4. Vyberte obsah, který chcete replikovat.
 5. Pokud chcete změnit plán, proveďte jednu z následujících úloh:
  • Chcete-li rozhodnutí o tom, kdy budou data replikována, ponechat na serveru pro správu, zaškrtněte políčko
   Replikovat automaticky
   .
   Při použití této možnosti bude replikace mezi dvěma umístěními probíhat často a automaticky, přibližně každé 2 hodiny.
  • Chcete-li pro replikaci nastavit vlastní plán, zaškrtněte políčko
   Replikovat dle plánu
   .
 6. Klikněte na tlačítko
  OK
  .