Rozhodnutí o nastavení několika lokalit a replikace

Před instalací druhé lokality byste se měli rozhodnout, zda je pro vaši síť několik lokalit a replikace dobrou volbou či nikoli. Nastavení více než jedné lokality zvyšuje složitost, kterou nepotřebujete. Více lokalit může znesnadnit určité úlohy, například zobrazení protokolů klienta a sestav. Obecně doporučujeme instalovat pouze jednu lokalitu.
Hlavní účely nastavení několika lokalit a replikace jsou následující:
  • Pokud má síť pomalé připojení WAN.
    Několik lokalit poskytuje druhý server pro správu, ke kterému se mohou místně připojit klienti v různých zeměpisných oblastech. Dejme tomu, že společnost má několik velkých poboček v Německu a Spojených státech. Je-li spojení mezi Německem a Spojenými státy pomalé, měla by společnost vytvořit jednu lokalitu v Německu a jednu v USA. Němečtí klienti se mohou připojit k německé lokalitě a američtí klienti k lokalitě v USA. Tato distribuce snižuje počet klientů, kteří musí komunikovat prostřednictvím sítě WAN.
  • Pro rezervu databáze.
    Replikace zajišťuje, že pokud dojde k poškození nebo ztrátě jednoho datového centra, budete mít zálohu databáze v jiném datovém centru.
V určitých situacích byste měli místo několika lokalit a replikace použít poskytovatele aktualizací skupiny (GUP = Group Update Provider). Poskytovatele GUP použijte, když máte velké množství klientů nebo když klienti distribuováni v několika zeměpisných oblastech.
Neměli byste nastavit více než pět replikovaných lokalit.
Pomůcka při rozhodování, zda použít více umístění s replikací nebo poskytovatele aktualizací skupiny či nikoli
Otázka
Odpověď
Použití několika lokalit s replikací nebo použití poskytovatele GUP
Máte více než 45 000 klientů?
Ano.
Máte několik lokalit nebo pomalé připojení WAN, které slouží k propojení lokality s více než 1 000 klientů?
Ano.
  • Při pomalém připojení WAN zvažte použití replikace.
  • V případě několika lokalit zvažte použití poskytovatele GUP.
Ne. Nepotřebujete replikaci ani poskytovatele GUP.
Ne.
Máte pomalé připojení WAN, které slouží k propojení lokality s více než 1 000 klientů?
Ano. Zvažte použití replikace.
Ne. Nepotřebujete replikaci ani poskytovatele GUP.
Máte pomalé připojení WAN?
Ano.
Máte několik lokalit s více než 1 000 klientů v každé lokalitě?
Ano. Zvažte použití replikace.
Ne. Zvažte použití poskytovatele GUP.
Ne.
Máte několik lokalit s více než 1 000 klientů v každé lokalitě?
Ano. Zvažte použití replikace.
Ne. Nepotřebujete replikaci ani poskytovatele GUP.
Máte několik lokalit s více než 1 000 klientů v každé lokalitě?
Ano.
Máte pomalé připojení WAN, které slouží k propojení lokality s více než 1 000 klientů?
Ano. Zvažte použití poskytovatele GUP.
Ne. Nepotřebujete replikaci ani poskytovatele GUP.
Ne
Máte pomalé připojení WAN, které slouží k propojení lokality s více než 1 000 klientů?
Ano. Zvažte použití poskytovatele GUP.
Ne. Nepotřebujete replikaci ani poskytovatele GUP.