Instalace druhého umístění a jeho konfigurace za účelem replikace

Proces instalace druhého umístění za účelem replikace spočívá ve dvou krocích:
 • Nainstalujte druhou instanci aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  a databázi, kterou chcete replikovat s již nainstalovanou aplikací
  Symantec Endpoint Protection Manager
  a databází.
 • Přihlaste se ke druhé instanci aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  a změňte plán a položky, které chcete replikovat (volitelné).
Instalace druhého umístění za účelem replikace
 1. Nainstalujte druhou instanci aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  Po instalaci serveru pro správu se automaticky spustí
  Průvodce konfigurací serveru pro správu
  .
 2. Průvodci konfigurací serveru pro správu
  klikněte na položku
  Vlastní konfigurace pro novou instalaci (více než 500 klientů nebo vlastní nastavení)
  a potom klikněte na tlačítko
  Další
  .
 3. Klikněte na možnost
  Instalovat dodatečné umístění
  a potom klikněte na tlačítko
  Další
  .
 4. V dalším panelu zadejte následující informace a pak klikněte na tlačítko
  Další
  :
  • Replikační server
   Název nebo IP adresa serveru pro správu, která je již nainstalovaná a pomocí které se tento server pro správu replikuje.
  • Jméno správce systému
   Heslo
   Uživatelské jméno správce systému je ve výchozím nastavení
   admin
   . Je nutné použít účet správce systému, nikoli omezený účet správce nebo účet správce domény.
  • Zaškrtněte políčko
   Proveďte replikaci klientských balíčků a obsahu služby LiveUpdate mezi lokálním umístěním a tímto partnerským umístěním
   (volitelné).
   Pokud toto políčko nezaškrtnete nyní, můžete to udělat později.
 5. Pokud se zobrazí varovná zpráva týkající se přijetí certifikátu, klikněte na tlačítko
  Ano
  .
 6. Na panelu s informacemi o umístění potvrďte nebo změňte výchozí hodnoty a potom klikněte na tlačítko
  Další
  .
 7. V podokně pro výběr databáze klikněte na možnost
  Výchozí databáze serveru SQL Server Express
  nebo
  Databáze Microsoft SQL Express
  a potom klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Společnost Symantec doporučuje, aby umístění, které používáte k replikaci, používalo stejný typ databáze (nutné to však není). V případě verze 14.3 MPx a starších bude výchozí databází
  Výchozí vestavěná databáze
  .
  Dokončete instalaci podle toho, jakou databázi si zvolíte.
 8. V podokně
  Spustit aktualizaci LiveUpdate
  klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Volitelně přidejte informace o partnerovi.
 9. Volitelně přijměte funkci sběru dat a pak klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Vytvoří se databáze. Provedení tohoto kroku může určitou dobu trvat.
  Spustí se aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
V případě potřeby změňte plán. Změna četnosti replikace a obsahu