Postup řešení konfliktů dat mezi umístěními během replikace

Replikace způsobuje přenos nebo předávání dat na jiný server pro správu. Umístění mohou mít více partnerů pro replikaci a jakékoli změny provedené v jednom partnerovi se replikují ve všech umístěních.
Jaká data jsou duplikována?
Umístění pro replikaci se vzájemně nepřepisují. Pouze se porovnávají balíčky a obsah v obou umístěních, a pokud má jedno umístění balíček nebo obsah, který ve druhém umístění chybí, první umístění poskytne chybějící položky druhému umístění. Pokud se veškerý obsah aktualizace LiveUpdate a klientské balíčky shodují, neproběhne žádná výměna.
Partneři pro replikaci duplikují následující data:
  • Zásady a skupiny (požadované v obou směrech)
  • Obsah aktualizace LiveUpdate a instalační balíčky klienta v případě určení těchto možností (volitelné v obou směrech)
  • Protokoly (volitelné v obou směrech nebo jednosměrné)
Pokud aktualizujete server pro správu na jedné stránce, musíte aktualizovat verzi serveru pro správu na všech stránkách. K replikaci nedojde, pokud se verze databáze neshoduje.
Následující tabulka popisuje, jak server pro správu řeší konflikty, pokud správci změní nastavení na umístěních ve farmě umístění.
Postup, jakým server pro správu řeší konflikty mezi umístěními
Typ konfliktu
Příklad
Řešení
Dvě rozdílná nastavení nemohou fungovat společně.
Oba správci umístění 1 a 2 nakonfigurují shodné nastavení zásad brány firewall. V umístění 1 je nastavení povoleno. V umístění 2 je nastavení zakázáno.
Server pro správu zachová pouze poslední provedené změny.
Pokud například nejdříve provedete změnu v umístění 1 a poté v umístění 2, bude změna v umístění 2 zachována.
V obou umístěních je vytvořena stejná proměnná.
Oba správci umístění 1 a 2 přidají skupinu stejného jména.
Server pro správu zachová obě změny a k názvu později vytvořené proměnné přidá vlnovku a číslo 1 (~1).
Pokud jsou obě skupiny např. pojmenovány Prodejní skupina, později vytvořená skupina bude pojmenována Prodejní skupina ~1.
Data mohou být sloučena bez konfliktu.
Správce umístění 1 přidá dvě zásady brány firewall a správce umístění 2 přidá pět zásad brány firewall.
Server pro správu změny sloučí.
Server pro správu např. tedy v rámci obou umístění zobrazí všech sedm zásad brány firewall.