Co jsou lokality a jak funguje replikace?

Umístění a partneři pro replikaci
Umístění je databáze aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
, ke které je připojena jedna nebo více aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
. Replikace umožňuje duplikaci dat v databázích v jednotlivých umístěních za účelem zajištění stejných informací ve všech databázích. Pokud dojde k selhání jedné z databází, můžete umístění spravovat za pomoci informací z databáze v dalším umístění.
Partner pro replikaci je jednotlivý server pro správu v druhém nebo vzdáleném umístění. Umístění může mít tolik partnerů pro replikaci, kolik je potřeba. Každý partner se připojuje k hlavnímu či lokálnímu umístění, což je umístění, ke kterému jste přihlášení. Všechna umístění nastavená jako partneři spadají do stejné farmy umístění.
Každá lokace, se kterou replikujete data, je buď partnerem pro replikaci nebo partner pro lokaci. Replikační partneři i partneři umístění používají více serverů pro správu, liší se však databáze, kterou používají, a způsob jejich komunikace:
  • Partneři replikace mohou použít buď výchozí databázi (Microsoft SQL Server Express ve verzi 14.3 RU1), nebo databázi Microsoft SQL Server. Servery pro správu databázi nesdílejí. Všichni replikační partneři sdílejí společný licenční klíč. Používáte-li databázi Microsoft SQL Server, můžete k ní připojit více serverů pro správu nebo můžete sdílet jednu databázi. Pouze první servery pro správu musí být nastaveny jako replikační partner.
  • Partneři pro umístění sdílí jednu databázi Microsoft SQL Server.
Jak funguje replikace?
Změny, které provedete na libovolném partnerovi, se zduplikují na všech ostatních partnerech. Chcete například vytvořit dvě umístění (umístění 1 a umístění 2), přičemž umístění 1 bude umístěno na hlavním pracovišti. Lokalita 2 je partnerem lokality 1. Databáze v lokalitě 1 a v lokalitě 2 se uvádí do souladu pomocí plánu replikace. Je-li v umístění 1 provedena nějaká změna, po replikaci se tato změna automaticky projeví také v umístění 2. Je-li v umístění 2 provedena nějaká změna, po replikaci se tato změna automaticky projeví také v umístění 1. Můžete také nainstalovat třetí umístění (lokace 3), které bude replikovat data z lokace 1 nebo 2.
Po skončení replikace jsou databáze v umístění 1 a databáze v umístění 2 stejné. Liší se pouze identifikační informace serverových počítačů.
Více informací o možné četnosti replikace naleznete v následujícím článku: The Philosophy of SEPM Replication Setup (Princip nastavení replikace aplikace SEPM)
Určení velikosti replikačního serveru
Replikační partner vyžaduje větší databázi než instalace jednoho serveru pro správu. Požadavky na větší velikost replikačního serveru zahrnují tyto faktory:
  • Počet spravovaných klientů
  • Velikosti balíčků instalace klienta zachovaných v databázi
  • Počet zachovaných souborů protokolu
  • Nastavení údržby databáze
  • Velikost protokolu a časové rámce vypršení
  • Velikosti aktualizací definic
  • Požadavky na informace o zálohování databáze
Požadavky na pevný disk replikačního serveru by obecně měly být alespoň trojnásobek místa na pevném disku použitého aplikací Symantec Endpoint Protection Manager pro počáteční replikaci.