Jak spouštět naplánovaná hlášení

Plánovaná hlášení jsou hlášení spouštěná automaticky na základě vámi nakonfigurovaného plánu. Plánovaná hlášení jsou odeslána e-mailem příjemcům, proto musíte zadat e-mailovou adresu alespoň jednoho příjemce. Jakmile hlášení proběhne, dojde k jeho odeslání přijemcům, které jste zadali, v příloze jako soubor .mht.
Data zobrazená v plánovaných hlášeních jsou v databázi aktualizována každou hodinu. V čase, kdy server pro správu odešle e-mailem plánované hlášení, jsou data v hlášení aktuální v rámci jedné hodiny.
Ostatní hlášení obsahující data v čase jsou aktualizována v databázi na základě intervalu odesílání, který nastavíte pro klientské protokoly.
Nachází-li se ve vaší lokaci více serverů, které sdílejí databázi, pouze první nainstalovaný server spouští plánovaná hlášení pro danou lokaci. Toto výchozí nastavení zajišťuje, že všechny servery v lokaci nespouštějí současně shodná plánovaná prověřování. Chcete-li nastavit jiný server, aby spouštěl plánovaná hlášení, můžete tuto možnost přenastavit ve vlastnostech místní lokace.
 1. Spouštění naplánovaných hlášení
 2. V konzoli klikněte na položku
  Zprávy
  .
 3. Na kartě
  Plánovaná hlášení
  klepněte na tlačítko
  Přidat
  .
 4. Do textového pole
  Název hlášení
  zadejte popisný název a případně i delší popis.
  Přestože lze do textového pole popisu vložit více než 255 znaků, pouze prvních 255 znaků se v popisu uloží.
 5. Zrušte výběr možnosti
  Povolit toto plánované hlášení
  , nechcete-li toto hlášení generovat.
 6. Ze seznamu vyberte typ hlášení, které chcete naplánovat.
 7. V seznamu vyberte název konkrétního hlášení, které chcete naplánovat.
 8. V seznamu zvolte název uloženého filtru, který chcete použít.
 9. V textovém poli
  Spouštět každých
  vyberte časový interval, ve kterém chcete odesílat hlášení příjemcům (hodiny, dny, týdny, měsíce). Poté zadejte vybranou hodnotu časového intervalu. Například, chcete-li, aby vám bylo hlášení odesíláno každý druhý den, vyberte možnost dny a zadejte hodnotu 2.
 10. V textovém poli
  Začít po
  zadejte datum, kdy chcete hlášení zahájit, nebo klepněte na kalendář a datum vyberte. Poté vyberte hodinu a minutu ze seznamu.
 11. V části
  Zpráva o příjemcích
  zadejte jednu nebo více čárkou oddělených e-mailových adres.
  Aby e-mailová oznámení fungovala, je nutné mít nastaveny vlastnosti poštovního serveru.
 12. Klikněte na tlačítko
  OK
  .