Jak aktualizace z jiné verze ovlivňuje podmínky oznámení

Když je aplikace
Symantec Endpoint Protection
instalována na nový server, řada podmínek oznámení je předem konfigurována a standardně povolena. Aktualizace na verzi
Symantec Endpoint Protection
z předchozí verze však může mít vliv na to, které podmínky oznámení jsou standardně povoleny. Může to mít také vliv na jejich výchozí nastavení.
Následující podmínky oznámení jsou standardně povoleny v nové instalaci aplikace
Symantec Endpoint Protection
:
  • Seznam klientů byl změněn
  • Nový klientský software
  • Problém zavedení nadměrného počtu klientů
  • Problém s placenou licencí
  • Incident rizika
  • Stav serveru
  • Vypršení licence zkušební verze
  • Definice virů jsou zastaralé
Když správce aktualizuje software z předchozí verze, všechny stávající podmínky oznámení předchozí verze jsou zachovány. Stávající podmínky oznámení
Nový softwarový balíček
se však stanou podmínkami oznámení
Nový klientský software
. Podmínka
Nový klientský software
má dvě nastavení, která nejsou uvedena v podmínce
Nový softwarový balíček
:
Klientský balíček
Definice zabezpečení
. Když je software aktualizován, obě tato nastavení jsou povolena pro tento typ podmínek oznámení, který je zachován i při aktualizaci. Oznámení
Nový klientský software
, což jsou podmínky vytvořené po aktualizaci, které však mají standardně povoleno nastavení
Klientský balíček
a zakázáno nastavení
Definice zabezpečení
.
Když je nastavení
Definice zabezpečení
v podmínce oznámení
Nový klientský software
povoleno, může to způsobit odesílání velkého množství oznámení. K této situaci může dojít, když existuje mnoho klientů nebo když jsou naplánovány časté aktualizace definic zabezpečení. Pokud nechcete přijímat častá oznámení týkající se aktualizací definic zabezpečení, můžete upravit podmínku oznámení a zakázat nastavení
Definice zabezpečení
.
Několik podmínek oznámení může mít nové nastavení, které nebylo k dispozici v předchozích verzích:
Odeslat e-mail správcům systému
. Je-li toto nastavení v podmínce oznámení nové, je po aktualizaci standardně zakázáno u všech stávajících podmínek daného typu.
Pokud nebyl výchozí typ podmínky oznámení přidán v předchozí instalaci, je tato podmínka oznámení přidána v aktualizované instalaci. Proces aktualizace však nemůže určit, které výchozí podmínky upozornění správce v předchozí instalaci vědomě odstranil. S jednou výjimkou jsou proto všechna následující nastavení akcí v aktualizované instalaci zakázána v každé výchozí podmínce oznámení:
Odeslat e-mail správcům systému
,
Protokolovat oznámení
,
Spustit dávkový soubor
Odeslat e-mail
. Když jsou zakázány všechny tyto čtyři akce, podmínka oznámení není zpracována, i když je podmínka samotná přítomna. Správci mohou upravit podmínky oznámení a povolit libovolné z těchto nastavení.
Nezapomeňte, že podmínka oznámení
Nový klientský software
je výjimkou: může standardně vytvářet oznámení, je-li přidána během procesu aktualizace. Na rozdíl od ostatních výchozích podmínek oznámení jsou nastavení akcí
Protokolovat oznámení
Odeslat e-mail správcům systému
pro tuto podmínku povolena.
Pokud předchozí verze softwaru nepodporuje licence, je povolena podmínka oznámení
Vypršení platnosti licence na aktualizaci
.
Některé typy podmínek oznámení nejsou k dispozici v předchozích verzích softwaru. Tyto podmínky oznámení jsou standardně povoleny, když je software aktualizován.