Přihlašování k zasílání zpráv ze samostatného webového prohlížeče

domovské stránce
, stránce
Monitory
a stránce
Zprávy
můžete přistupovat pomocí samostatného webového prohlížeče, který je připojen k serveru pro správu. Při použití samostatného webového prohlížeče však nejsou k dispozici všechny další funkce konzole.
Stránky hlášení a protokolů se vždy zobrazují v jazyce, ve kterém byl nainstalován server pro správu. Pokud chcete tyto stránky zobrazit, když používáte vzdálenou konzolu nebo prohlížeč, musíte mít na používaném počítači nainstalovaný odpovídající font.
Pro přístup k funkcím odesílání zpráv z webového prohlížeče musíte mít k dispozici následující údaje:
 • Název hostitele serveru pro správu.
 • Vaše uživatelské jméno a heslo k serveru pro správu.
Zkontrolujte v požadavcích na systém minimální verzi prohlížeče, která je podporovaná používanou verzí aplikace
Symantec Endpoint Protection
. Starší verze webového prohlížeče nejsou podporovány.
 1. Přihlašování k zasílání zpráv ze samostatného webového prohlížeče
 2. Spusťte webový prohlížeč.
 3. Do adresového řádku zadejte výchozí adresu URL hlášení v tomto formátu:
  https://
  SEPMServer
  :8445/reporting
  Kde
  SEPMServer
  je název hostitele nebo adresa IP serveru pro správu. Seznam podporovaných webových prohlížečů naleznete v článku Release notes, new fixes, and system requirements for all versions of Endpoint Protection (Poznámky k verzi, nové opravy a požadavky na systém pro všechny verze aplikace Endpoint Protection).
  IP adresa zahrnuje protokoly IPv4 i IPv6. Adresu IPv6 je nutné zadat v hranatých závorkách, Příklad:
  https://[
  SEPMServer
  ]:8445
  Protokol IPv6 je podporován od verze 14.2.
  Při zadání adresy URL se samostatným hlášením HTTPS se může ve vašem prohlížeči zobrazit varování. Toto varování se zobrazí z důvodu, že certifikát používaný serverem pro správu je podepsán sám sebou. Náhradním postupem je instalace certifikátu do seznamu důvěryhodných certifikátů v prohlížeči. Certifikát podporuje pouze názvy hostitele a je tedy třeba do adresy URL zadat název hostitele. Při zadání místního hostitele, adresy IP nebo úplného názvu domény se bude varování zobrazovat i nadále.
 4. Po zobrazení dialogového okna pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo a klepněte na tlačítko
  Přihlásit
  .
  Pokud vlastníte více než jednu doménu, zadejte do textového pole
  Doména
  název domény.