Správa oznámení

Oznámení upozorňují správce a uživatele počítačů na potenciální bezpečnostní problémy.
Některé typy upozornění obsahují při konfiguraci výchozí hodnoty. Tyto přednastavené hodnoty poskytují rozumný výchozí bod nastavení v závislosti na velikosti prostředí, je však možné, že je bude nutné upravit. Chcete-li nalézt ideální poměr mezi malým a velkým množstvím upozornění, je třeba vyzkoušet různá nastavení. Nastavte prahovou hodnotu na výchozí nastavení a vyčkejte několik dní. Po několika dnech můžete přizpůsobit nastavení oznámení.
Uvažujme, že se v síti nachází méně než 100 počítačů, u kterých budou zjišťovány viry, bezpečnostní rizika a události brány firewall. Rozumným výchozím bodem nastavení v této síti je nastavení upozornění při zjištění dvou událostí rizika během jedné minuty. V případě 100 až 1 000 počítačů je užitečnějším výchozím bodem je nastavení upozornění při zjištění pěti rizik během jedné minuty.
Oznámení spravujete na stránce
Monitory
.
Domovskou stránku
můžete použít ke zjištění počtu nepotvrzených oznámení, které vyžadují vaši pozornost.
Správa oznámení uvádí úkoly, které můžete provádět za účelem správy oznámení.
Správa oznámení
Úloha
Popis
Seznamte se s oznámeními
Zjistěte, jak oznámení fungují.
Ověřte, že je e-mailový server konfigurován k zasílání e-mailových oznámení
Oznámení zasílána e-mailem vyžadují správnou konfiguraci produktu
Symantec Endpoint Protection Manager
a e-mailového serveru.
Zkontrolujte předem konfigurovaná oznámení
Zkontrolujte přednastavená oznámení v produktu
Symantec Endpoint Protection
.
Zobrazte nepotvrzená upozornění
Zobrazte a zareagujte na nepotvrzená oznámení.
Konfigurace nových oznámení
Volitelně vytvořte oznámení, aby vám a dalším správcům připomněla důležité problémy.
Vytvořte filtry oznámení
Také můžete vytvořit filtry pro rozšíření nebo omezení zobrazení všech oznámení, jejichž odeslání bylo aktivováno.