O oznámeních partnerů

Když server pro správu zjistí, že klienti mají placené licence, jejichž platnost brzy končí nebo již skončila, může odeslat oznámení správci systému. Podobně může server pro správu odeslat oznámení správci, když zjistí, že u licencí byl překročen počet instalací.
V obou těchto případech však může řešení problému vyžadovat zakoupení nových licencí nebo jejich obnovení. U mnoha instalací nemusí mít správce serveru oprávnění k takovým nákupům a namísto toho se spoléhá na partnera společnosti Symantec, který tyto úkoly provádí.
Server pro správu nabízí možnost uchovávat kontaktní údaje pro partnera. Tyto údaje lze poskytnout při instalaci serveru. Správce systému může také poskytnout nebo upravit údaje o partnerovi kdykoli po skončení instalace v podokně Licence v konzole.
Jsou-li kontaktní údaje partnera dostupné v serveru pro správu, oznámení týkající se placené licence a překročené licence jsou odesílána automaticky správci i partnerovi.