Vyhledání neprověřených počítačů

Můžete vytvořit seznam počítačů, které potřebují prověřit.
 1. Vyhledávání neprověřených počítačů
 2. V konzoli klikněte na položku
  Zprávy
  .
 3. Na kartě
  Rychlé zprávy
  zadejte následující informace:
  Typ hlášení
  Vyberte možnost
  Prověřit
  .
  Vybraná zpráva
  Zvolte možnost
  Neprověřené počítače
  .
 4. Klikněte na tlačítko
  Vytvořit zprávu
  .